Wyszukiwanie proste

Wyszukiwanie na stronie głównej

1. Wpisz szukane hasło w okno wyszukiwania na stronie głównej serwisu.

 

wyszukiwarka   

2. Podczas wpisywania możesz skorzystać z filtrów: skanów, rodzajów materiałów archiwalnych oraz zakresów dat.

 

Filtrowanie wyników wyszukiwania

Wyszukiwarka na bieżąco zaproponuje też podpowiedzi do wpisywanych haseł, z których możesz skorzystać. Na koniec kliknij w lupę lub naciśnij Enter.

Filtrowanie wyników wyszukiwania

 1. Z tych filtrów możesz korzystać na stronie głównej, a także na stronie z wynikami wyszukiwania.
 2. Jeśli chcesz zawęzić wyniki wyszukiwania, możesz skorzystać z dodatkowych filtrów.
  • W pasku nad wynikami wyszukiwania znajdziesz filtry rodzajów materiałów archiwalnych. Pozwolą Ci one wyświetlić konkretny rodzaj materiałów archiwalnych np. fotografie, mapy lub filmy.
  • By z nich skorzystać po prostu kliknij odpowiednią ikonkę.
  • Możesz też wrócić do wszystkich materiałów klikając na ikonkę „wszystko”. Pamiętaj, że ten filtr działa tylko dla jednostek oraz obiektów. Jeśli z niego skorzystasz, to nie wyświetlą Ci się zespoły oraz serie
 3. Kolejne filtry znajdują się w panelu po lewej stronie listy wyników. Te u góry, po przesunięciu suwaka automatycznie wykluczają niektóre wyniki.


  • Filtr „tylko zdjęcia i skany” pozwala na wyszukanie tylko tych materiałów archiwalnych, które zostały zdigitalizowane a skany zostały opublikowane w serwisie. Pamiętaj, że filtr ten nie działa w połączeniu z filtrem „Pradziad”, ponieważ ten ostatni filtruje tylko rekordy pochodzące z bazy Pradziad, które nie są powiązane ze skanami.
  • Filtr „szukaj w tytule, bądź nazwie materiału” pozwala zawęzić obszar wyszukiwania tylko do nazw zespołów lub tytułów materiałów archiwalnych.
  • Filtr „wyłącz szukanie po tagach” ogranicza wyniki przez usunięcie z tych rekordów, które zawierają szukaną frazę tylko w tagu. W szukajwarchiwach.gov.pl twórcą tagu może być archiwum lub Użytkownik.
 4. Pozostałe filtry znajdujące się poniżej pozwalają na zawężenie wyników według dat, archiwów i praw autorskich. Jeśli w wynikach wyszukiwania znajdą się rekordy z bazy PRADZIAD, pojawią się dodatkowe filtry: Wyznania, Rodzaju aktu, Województwa, Województwa sprzed 1999, Miejscowości/Gminy. Po zaznaczeniu danego filtra lub filtrów kliknij w przycisk „Filtruj”.


 


  

 

Wyszukiwanie zaawansowane:

 1. Jeśli filtry dostępne na liście wyników okażą się niewystarczające, możesz przejść do Wyszukiwania zaawansowanego, gdzie dostępne są dodatkowe filtry i opcje wyszukiwania.
 2. W bloku pól „Słowa” należy wpisać poszukiwane hasła. Każde hasło należy wpisywać w osobnym polu. W zależności od potrzeb możesz wyszukiwać hasła w różnych konfiguracjach:
  • Możesz wyszukiwać równolegle po kilku słowach - w wynikach pojawią się wtedy rezultaty zawierające łącznie wszystkie te słowa.
  • Znajdziesz tu także wariant wyszukiwania po całej frazie – w rezultatach wyświetlą się rekordy, które zawierają ją w całości, bez rozbijania na poszczególne słowa.
  • Jeżeli chcesz wyszukać kilka słów jednocześnie, skorzystaj z opcji „zawiera jedno ze słów”, a otrzymasz rezultaty stanowiące sumę poszczególnych wyników dla tych haseł. Jednocześnie możesz też wykluczyć dane słowo lub słowa z wyników.
 3. Możesz też skorzystać z pola „Wpisz sygnaturę bądź sygnaturę dawną”, które pozwoli Ci na wyszukanie podanej sygnatury (w odpowiednim formacie, np. 3/1/0/17/11995).
 4. Z kolei pole „Wybierz gdzie chcesz szukać” umożliwi Ci zawężenie wyszukiwania do określonego poziomu opisu archiwalnego (zespołu, jednostek, serii lub obiektów), a pole „Język materiału archiwalnego” pozwoli wybrać materiały sporządzone wyłącznie w określonym języku.


 


 

Wyszukiwanie genealogiczne

Szukaj w Archiwach jest też narzędziem do prowadzenia badań genealogicznych. Znajdziesz tu m.in. akta stanu cywilnego, księgi meldunkowe czy koperty dowodowe. Najczęściej wyszukiwanymi materiałami genealogicznymi są akta metrykalne - księgi urodzeń, małżeństw i zgonów.

Możesz dotrzeć do tych materiałów wyszukując bezpośrednio poszukiwany zespół w wyszukiwarce prostej lub przeszukując bazę PRADZIAD.

Wyszukiwanie bezpośrednie

 1. W wyszukiwarce na stronie głównej wpisz hasło „Akta stanu cywilnego” i uzupełnij je o nazwę miejscowości - na przykład „Akta stanu cywilnego w Wołominie”.
 2. Możesz doprecyzować szukane hasło przez wpisanie miejsca wytworzenia danego dokumentu, na przykład nazwy parafii, czyli „Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej św. Barbary w Warszawie", czy okręgu bożniczego, czyli „Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Annopolu".
 3. Kliknij lupkę lub naciśnij enter.
 4. Otrzymane rezultaty możesz filtrować analogicznie jak przy wyszukiwaniu prostym.

Wyszukiwanie przez bazę PRADZIAD

 1. Badania genealogiczne możesz też prowadzić w oparciu o bazę PRADZIAD, która zawiera informacje na temat zasobów metrykalnych przechowywanych w archiwach państwowych i innych instytucjach. Jej rekordy uwzględniają treści, które nie występują w opisie jednostek archiwalnych, takie jak wyznanie czy miejscowość. Dostępne informacje są wyświetlane w podziale na rodzaj aktu – taki jak np. urodzenia, małżeństwa, zgony – w układzie chronologicznym. Pamiętaj, że baza PRADZIAD nie zawiera skanów, a jedynie opisy materiałów.
 2. By skorzystać z bazy PRADZIAD:
  • w wyszukiwarce na stronie głównej wpisz poszukiwaną miejscowość w mianowniku (np. Elbląg);
  • z rozwijanego paska „Jakiego dokumentu szukasz” wybierz „PRADZIAD”;
  • kliknij enter lub lupkę.
 3. Otrzymasz wtedy informację na temat ksiąg metrykalnych z danej miejscowości z podziałem na lata, wyznanie, rodzaj aktu i archiwum.
 4. Możesz wejść w konkretny rekord lub zawęzić wyniki wyszukiwania według wymienionych wcześniej parametrów. Skorzystaj w tym celu z sekcji filtrów, widocznych po lewej stronie i kliknij „Filtruj”.
 5. Możesz sprawdzić, czy zespół, z którego pochodzi dana księga ma już skany, klikając w sygnaturę widoczną w lewej górnej części strony. Przeniesiesz się wtedy do danego zespołu archiwalnego. Po wejściu w „Listę jednostek” wyświetlą Ci się wszystkie dostępne jednostki wraz z liczbą skanów.

Wyszukiwanie akt metrykalnych

     1. Strona zawiera wyszukiwarkę akt metrykalnych i stanu cywilnego oraz prezentuje listę rekordów z wybranymi elementami opisu pochodzącymi z bazy PRADZIAD. Aby skorzystać z wyszukiwarki wybierz przycisk “Wyszukiwanie akt metrykalnych” widoczny na stronie głównej, poniżej głównego okna wyszukiwarki.

     2. Lista rekordów domyślnie uporządkowana jest alfabetycznie według nazw miejscowości.

     3. Jeśli znasz nazwę miejscowości, w której lub dla której sporządzono akta metrykalne lub stanu cywilnego, to wpisz ją w pole „Miejscowość” i wybierz przycisk „Zobacz” lub naciśnij „Enter”. Zostanie wyświetlona lista wyników spełniających zadane kryterium.

 

 

Uwaga: Baza zawiera najczęściej nazwy miejscowości, w których funkcjonowały parafie lub istniały siedziby urzędów stanu cywilnego.
Przy wpisywaniu uważaj na znaki diakrytyczne oraz literówki. W przypadku popełnienia błędu wyszukiwarka nie odnajdzie miejscowości, o którą Ci chodzi.
Jeśli nie znasz dokładnej nazwy miejscowości, to możesz wpisać jej fragment. Wyszukiwarka zwróci wszystkie miejscowości, które w swojej nazwie zawierają ciąg znaków podanych w polu wyszukiwania.

     4. Wyniki wyszukiwania możesz zawęzić do określonego województwa czy też wyznania wybierając odpowiednią pozycję z list rozwijanych dostępnych w tych polach.

     5. Możesz również doprecyzować o jaką parafię chodzi wypełniając pole w „Wezwanie” (np. św. Aug ustyna) lub określić z jakiego zespołu pochodzą akta uzupełniając pole „Numer zespołu”.

     6. Jeśli nie znasz nazwy miejscowości lub interesują Cię różne miejscowości, to poszukiwania możesz rozpocząć bez uzupełniania pola „Miejscowość” wykorzystując inne kryteria wyszukiwawcze: „Województwo do 1998 r.”, „Wyznanie”, „Wezwanie”, „Numer zespołu”.

     7. Wyniki wyszukiwania możesz sortować w kolumnach (z wyjątkiem kolumny „Daty”) klikając na jej tytuł.

     8. Jeśli chcesz uzyskać informację o zespole, w którym przechowywane są akta z danej miejscowości lub przejrzeć skany, których liczba widoczna jest w ostatniej kolumnie, to kliknij w link z numerem zespołu przy danym rekordzie w kolumnie „Numer zespołu”.

 

 

 

Jeśli w kolumnie „Numer zespołu” wyświetla się tekst „brak zespołu”, oznacza to, że zespół nie jest w danym momencie dostępny na stronie szukajwarchiwach.gov.pl.


 

Wyszukiwanie na stronie listy zespołów

Możesz też przeglądać materiały wchodząc w listy zespołów poszczególnych archiwów i instytucji. W tym celu kliknij na przycisk „Wybierz archiwum” pod oknem wyszukiwania na stronie głównej i przejdź na stronę wybranej instytucji. „Lista zespołów” znajduje się obok „opisu”. Na stronie tej możesz również skorzystać z wyszukiwarki zespołów, zaś po przejściu na stronę zespołu otrzymujesz dostęp do wyszukiwarki jednostek archiwalnych.

 

Przeglądanie kolekcji

Jeśli nie szukasz niczego konkretnego, możesz rozpocząć poznawanie serwisu od przeglądania skanów materiałów wybierając przycisk „Przeglądaj kolekcje”.