Portlet ist temporär nicht erreichbar.

Verwandte Materialien

[Informacje dotyczące zasobu aktowego Archiwum]

[1921-1925]

[Kwerendy w sprawie biorący udział w powstaniu styczniowym-uczestników]

[1921]

[Korespondencja dotycząca sprzedaży makulatury]

[1922-1924]

[Preliminarze budżetowe i rachunki Archiwum Państwowego w Suwałkach]

[1922-1923]