Portlet ist temporär nicht erreichbar.

Verwandte Materialien

Protokoły z posiedzeń Powiatowego Komitetu, Prezydium Powiatowego Komitetu, Zarządu Powiatowego Komitetu, Egzekutywy, Międzypartyjnych i zebrania ogólnego Polskiej Partii Socjalistycznej

Sprawozdanie miesięczne, powiatowe ankiety sprawozdawcze, protokoły z odpraw aktywu powiatowego, plany pracy Powiatowego Komitetu, Prezydium Powiatowego Komitetu, sprawozdania instruktorów z pobytu w terenie, plan głosowania w Komisji Obwodowej Wyborczej Nr 27

Materiały sprawozdawcze i protokoły posiedzeń Miejskiego Komitetu, Gminnego Komitetu i kół: Braniewo, Orneta, Blizna, Cruściel, Frombork, Lechowo. Lelkowo, Nowa Pasłęka (Pasaria), Pienięzno, Płoskinia, Wola Lipowska

Materiały sprawozdawcze referatów: sprawozdania miesięczne, protokoły z posiedzeń referatów, Komisji Specjalnej w myśl Instrukcji WKW PPS, sekcji, aktywu, wykazy członków, legitymacji, folwarków, korespondencja