Portlet ist temporär nicht erreichbar.

Verwandte Materialien

Protokoły z posiedzeń Międzypartyjnych, Aktywu Miejskiego; instrukcje, rezolucje, ocena narady aktywu partyjnego

1947-1948

Deklaracje członkowskie

1946-1947

Deklaracje członkowskieKoło PPS przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie

1947-1947

Materiały sprawozdawcze, protokoły z posiedzeń, wykazy członków, korespondencja Kół PPS przy Centralach: Materiałów Budowlanych, mięsnej, Produktów Naftowych, Rybnej, Skór Surowych, Tekstylnej, Delegaturze Komisji specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, Dyrekcji Lasów Państwowych.

1947-1948