Portlet ist temporär nicht erreichbar.

Verwandte Materialien

Protokoły zebrań wyborczych /1950-1951/, posiedzeń plenarnych, egzekutywy, narad aktywu partyjnego, plany pracy, sprawozdania, ankiety sprawozdawcze /1949-1954/ Komitetu Gminnego PZPR

#zebrania wyborcze, plenarne, egzekutywy, narady aktywu, statystyka K.Gm. PZPR

1949-1954