10

Anna Mazowiecka i Szpital Św. Ducha

4

Andreas de Palacio Parmensis, nuncjusz i kolektor apostolski, potwierdza nadania księżnej Anny mazowieckiej dla kaplicy przy szpitalu Świętego Ducha i przytacza brewe papieża Eugeniusza IV [Rzym, 1444.03.30] uprawniające go do zatwierdzenia wszelkich nadań dla tej kaplicy.

6

Eugeniusz IV, papież, w dokumencie skierowanym do Andrzeja, nuncjusza w Polsce i Czechach i kolektora kamery papieskiej, potwierdza kupno przez księżnę Annę mazowiecką od braci zakonu reguły św. Augustyna przy kościele św. Marcina w Warszawie, placu na szpital i mająca w nim być kaplicę Świętego Ducha, potwierdzając także jego uposażenie.

Andreas de Palacio Parmensis, nuncjusz i kolektor apostolski, potwierdza nadania księżnej Anny mazowieckiej dla kaplicy przy szpitalu Świętego Ducha i przytacza brewe papieża Eugeniusza IV [Rzym, 1444.03.30] uprawniające go do zatwierdzenia wszelkich nadań dla tej kaplicy.

Unterschrift

1/1/0/-/2106

Termine
1445 - 1445
Archiv

Archiwum Główne Akt Dawnych

Team

Zbiór dokumentów pergaminowych

Scans (4)

Zu eine Lieblingseinheit
  • image.from.unit.number "Andreas de Palacio Parmensis, nuncjusz i kolektor apostolski, potwierdza nadania księżnej Anny mazowieckiej dla kaplicy przy szpitalu Świętego Ducha i przytacza brewe papieża Eugeniusza IV [Rzym, 1444.03.30] uprawniające go do zatwierdzenia wszelkich nadań dla tej kaplicy." 4243663
  • image.from.unit.number "Andreas de Palacio Parmensis, nuncjusz i kolektor apostolski, potwierdza nadania księżnej Anny mazowieckiej dla kaplicy przy szpitalu Świętego Ducha i przytacza brewe papieża Eugeniusza IV [Rzym, 1444.03.30] uprawniające go do zatwierdzenia wszelkich nadań dla tej kaplicy." 4243666
  • image.from.unit.number "Andreas de Palacio Parmensis, nuncjusz i kolektor apostolski, potwierdza nadania księżnej Anny mazowieckiej dla kaplicy przy szpitalu Świętego Ducha i przytacza brewe papieża Eugeniusza IV [Rzym, 1444.03.30] uprawniające go do zatwierdzenia wszelkich nadań dla tej kaplicy." 4243668
  • image.from.unit.number "Andreas de Palacio Parmensis, nuncjusz i kolektor apostolski, potwierdza nadania księżnej Anny mazowieckiej dla kaplicy przy szpitalu Świętego Ducha i przytacza brewe papieża Eugeniusza IV [Rzym, 1444.03.30] uprawniające go do zatwierdzenia wszelkich nadań dla tej kaplicy." 4243662

Beschreibung für: 1/1/0/-/2106

Archiwum Główne Akt Dawnych
Einheitentyp
Dokumentation

Keine Daten verfügbar

Keine Daten verfügbar