Sprawy kościelne

Unterschrift
45/20/0/8
Extreme Termine
1251 - 1945
Anzahl der Serien
1
Anzahl der Scans
6983
Unterschrift Name Datum von Datum bis
Zeige 1 bis 40 von 115 Einträgen.
Unterschrift Name Extreme Termine Anzahl der Scans
45/20/0/8/1041 [Konsekracja ołtarza głównego Bożego Ciała] 1580 0
45/20/0/8/1042 [Testament nyskiej rodziny mieszczańskiej ustanawiający Fundację Mszalną - Rodzina Borghardtów] 1828 0
45/20/0/8/1043 [Akta dotyczące Archiprezbiteratu nyskiego - pisma okólne] 1797 33
45/20/0/8/1044 [Miasto zwraca się do kapituły i proboszcza w sprawie 6 domów altarzystów] 9-16 Martz 1714 Neyss 1714 0
45/20/0/8/1045 Acta wegen an dem Sache über der Wohnung der Neisser - Stadt - Capellan zu regulierunden Reparatur [Akta w sprawie remontu mieszkania kapelana w Nysie: pisma, kosztorysy, korespondencja] 1788-1790 0
45/20/0/8/1046 Akta von der Aufsicht über die Vermögens der Kirche zu Neisse St. Jakobi und Nikolai [Akta nadzoru nad zarządem majątku kościoła śś. Jakuba i Mikołaja w Nysie] 1794 0
45/20/0/8/1047 Acta die Ordens Tertianer beycheley Geschlechts ad S. Dominieum zu Friedrichstadt bey Neisse [Akta zakonu tercjarzy obojga płci od św. Dominika we Friedrichstadt] 1781 0
45/20/0/8/1048 Der Priesterhaus zu Neisse dessen Bestimmung für abgelebte Geistliche und die immere Einrichtung [Sprawy plebanii] 1812-1814 113
45/20/0/8/1049 Kollegiat-Stift zu Neisse [Fundacja kolegiacka] 1741 0
45/20/0/8/1050 [Akta fundacji Kolegiaty św. Jakuba w Nysie] 1742-1788 0
45/20/0/8/1051 Korespondencja między urzędem biskupim a Fundacją Kolegiaty św. Jakuba w Nysie [Ekstrakty dokumentów z 1477 i 1660 r.] 1755 37
45/20/0/8/1052 Acta betreffend eine Jurisdictions-Stieftes zwischen der bischoftl. [bischoftlichen] Regierung zu Neisse und der Kapitel des Kollegiatstifts St. Jakobi und Nikolai [Akta dotyczące zwierzchności fundacji między zarządem biskupim w Nysie i Kapitułą przy Kolegiacie] 1755-1758 0
45/20/0/8/1053 [Desygnacja Prałatów i Kanoników przy kolegiacie Fundacji śś. Jakuba i Mikołaja i ich roczne beneficja] 1765 0
45/20/0/8/1054 [Zalecenia apostolskie bpa Oskara Strachwitz do Kolegiaty dotyczące prałatów i ich uposażeń] 1768 0
45/20/0/8/1055 [Akta dotyczące fundacji "Kreuzherrn" w Nysie] 1751 0
45/20/0/8/1056 [Akta dotyczące prepozyta bożogrobców w Nysie] 1742 0
45/20/0/8/1057 [Akta dotyczące Zakonu Bożogrobców przy kościele św. Piotra i Pawła w Nysie - umowy, nadania, korespondencja] 1644-1651 138
45/20/0/8/1058 [Akta różne dotyczące szpitala Bożogrobców] 1753 0
45/20/0/8/1059 [Akta dotyczące klasztoru OO. Dominikanów, korespondencja z biskupem i zakonem kapucynów] 1748-1750 0
45/20/0/8/1060 [Akta dotyczące klasztoru OO. Dominikanów w Nysie] 1760-1761 0
45/20/0/8/1061 [Koncesja dla zakonu dominikanów w sprawie kolekty na budowę klasztoru w Nysie] 1749 0
45/20/0/8/1062 Acta In Sachen des Dominicaner Convents zu Neiss contriden ehemaligen Stadt Notarium Anton Klose in puncto Siebaldisehen Fundtations Capitas per 2000 Rth. [Akta klasztoru dominikańskiego w Nysie] 1765-1770 86
45/20/0/8/1063 Akten des Dominikaner-Klosters zu Neisse t. II 1740-1809 0
45/20/0/8/1064 Akten des Dominikaner-Klosters zu Neisse t. III 1740-1809 156
45/20/0/8/1065 Akten des Dominikaner-Klosters zu Neisse t. I 1740-1809 79
45/20/0/8/1066 [Dominikanie - statuty] 1748-1798 0
45/20/0/8/1067 Acta In Sache des Dominicaner Convent zu Neisse contra Anton Klose Apellanten [Akta zakonu dominikanów przeciw Antoniemu Klose] Vol. II. 1765-1782 0
45/20/0/8/1068 Consignationes der Geistliche Ordens Personnen in ehm Dominicaner Klosster S. Dominicum genannten 1768-1798 0
45/20/0/8/1069 Acta Manualia in Sache des Dominikaner Convents alhier contra Anton Klose [Akta odręczne w sprawie zakonu dominikanów przeciw Antoniemu Klose] Vol. I 1765 0
45/20/0/8/1070 [Sprawa klasztoru dominikańskiego w Friedrichswald w Nysie, jego zaopatrzenie] 1767 0
45/20/0/8/1071 Akta in Sachen des Dominicaner Convents zu Neiss contra den Michael Künne zu Stepandorff inpuncta debiti zu 200 Thl. [Akta zakonu dominikanów przeciw Michałowi Kinne] 1771-1772 26
45/20/0/8/1072 [Akta zakonu dominikańskiego w Nysie] 1740-1762 0
45/20/0/8/1073 [Spór między zakonem jezuitów a miastem w sprawie apteki, skargi] 1754-1762 0
45/20/0/8/1074 [Spór między zakonem jezuitów a miastem w sprawie apteki, skargi i apelacje] 1756-1762 66
45/20/0/8/1075 Liber Ratiociniorum Conventus Nisensis ad Rosas Marianas inchoatus Anno 1740, Einnahme und Ausgabe Register der Franziskaner Closter in Altastadt Maria in Rosis [Przychody i wydatki klasztoru franciszkańskiego w Starym Mieście] 1736-1754 0
45/20/0/8/1076 [Zakon franciszkański - sprawy budowy, przydziału materiałów i inne] 1760-1761 0
45/20/0/8/1077 [Zakon franciszkański - sprawy budowy, zaopatrzenia i inne] 1766 0
45/20/0/8/1078 [Akta dotyczące zapotrzebowania na materiały budowlane na budowę klasztoru OO. Franciszkanów] 1751 0
45/20/0/8/1079 [Rozporządzenia Fryderyka cesarza dla klasztoru franciszkańskiego w sprawie używania gruntów pod budowę mieszkania] 1743-1756 0
45/20/0/8/1080 [Zbiór królewskich patentów i edyktów dotyczących franciszkanów] 1784-1787 0
Zeige 1 bis 40 von 115 Einträgen.