Prawo łaski

Unterschrift
2/3/0/10
Extreme Termine
1918 - 1923
Anzahl der Serien
1
Anzahl der Scans
14415
Unterschrift Name Datum von Datum bis
Zeige 1 bis 64 von 64 Einträgen.
Unterschrift Name Extreme Termine Anzahl der Scans
2/3/0/10/221 Ułaskawienia z b. Kongresówki - uwzględnione 1918-1922 268
2/3/0/10/222 Ułaskawienia z b. Kongresówki (kary zastępcze) 1921 61
2/3/0/10/223 Ułaskawienia z b. Kongresówki - nieuwzględnione 1918-1922 418
2/3/0/10/224 Ułaskawienia z Małopolski - uwzględnione 400
2/3/0/10/225 Ułaskawienia z Małopolski - nieuwzględnione 1919-1922 381
2/3/0/10/226 Ułaskawienia z Wielkopolski (b. Zaboru Pruskiego) - uwzględnione 1920-1922 367
2/3/0/10/227 Ułaskawienia (z b. Zaboru Pruskiego) - nieuwzględnione 1919-1922 259
2/3/0/10/228 Ułaskawienia (z Kresów Wschodnich) - uwzględnione 1919-1921 76
2/3/0/10/229 Ułaskawienia z Kresów Wschodnich - nieuwzględnione 1919-1922 89
2/3/0/10/230 Abolicje (wnioski Ministerstwa Sprawiedliwości, sądów - o umorzenie postępowania karnego) 1919-1922 252
2/3/0/10/231 Ułaskawienia (różne) 1919-1922 399
2/3/0/10/232 Podania o ułaskawienia (różne) 1919-1922 141
2/3/0/10/316 Ułaskawienia z b. Kongresówki - uwzględnione, dotyczące: zabójstw, dzieciobójstwa, uszkodzeń ciała, znieważenia, rozboju, lichwy, krzywoprzysięstwa, kradzieży w latach 1916 - 1917 z pociągów prowiantowych zdążających na front wschodni, nielegalnego posiadania broni i gorzelnictwa. I 1919 - I 1920 223
2/3/0/10/317 Ułaskawienia z b. Kongresówki - uwzględnione, dotyczące: zabójstw, napadów, oporu wobec urzędnika, kradzieży, łapówkarstwa, defraudacji leśnej, tajnego gorzelnictwa. 1920, IV 1921 - IV 1922 228
2/3/0/10/318 Ułaskawienia z b. Kongresówki - uwzględnione, dotyczące: gorzelnictwa, kradzieży, usuwania sublokatorów, pobicia, zabójstw, przemytu, łapownictwa, fałszerstwa 166
2/3/0/10/319 Ułaskawienia z b. Kongresówki - uwzględnione, dotyczące zabójstw, uszkodzeń ciała, gwałtu, oporu wobec urzędnika, niedopełnienia obowiązków wojskowych i niedbalstwa, kradzieży, pokątnego gorzelnictwa, łapówkarstwa, fałszywych zeznań oraz podżegania w 1919 r. pracowników Szpitala Przemienienia Pańskiego w W-wie do strajku X 1921 - XI 1922 241
2/3/0/10/320 Ułaskawienia z b. Kongresówki - uwzględnione, dotyczące kradzieży, lichwy, fałszerstw, łapownictwa, pędzenia spirytusu, pobicia, napadów (w tym band utworzonych w 1917 r. ze zbiegłych, z obozów austriackich, z jeńców rosyjskich) oraz lekceważenia uczuć patriotycznych I - IX 1922 129
2/3/0/10/321 Ułaskawienia z b. Kongresówki - uwzględnione, dotyczące wyroków za: zabójstwo (min. na dożywotnie osadzenie na Syberii), pobicie, napad, zniesławienie, fałszerstwo, lichwę, tajne gorzelnictwo, łapówkarstwo, przywłaszczenie mienia skarbowego, ewakuowanego w czasie inwazji bolszewickiej oraz za kradzież II 1922 - I 1923 263
2/3/0/10/322 Ułaskawienia z b. Kongresówki i b. zaboru rosyjskiego - uwzględnione, dotyczące zabójstw, posiadania broni, pobicia, kradzieży, nielegalnej praktyki akuszerskiej, łapownictwa, gorzelnictwa, defraudacji leśnych, zniesławienia w "Gazecie Wileńskiej", przywłaszczenia zdobyczy wojennej pod pozorem sekwestracji oraz wyroku Sądu Polowego Frontu Poleskiego o wymuszenie 1919-1922 282
2/3/0/10/323 Ułaskawienia z b. Kongresówki i b. zaboru rosyjskiego - uwzględnione, dotyczące nietykalności i obrazy osobistej, kradzieży, nielegalnego gorzelnictwa, lichwy, zabójstw, wstąpienia do milicji bolszewickiej, działalności komunistycznej min. A. Warskiego. II 1920 - I 1921 201
2/3/0/10/324 Ułaskawienia z b. Kongresówki i b. zaboru rosyjskiego - uwzględnione, dotyczące zabójstw, pobicia, oporu czynnego i znieważenia, kradzieży, defraudacji leśnej, pokątnego gorzelnictwa, przekupstwa, nadużyć w Agendach Defensywy Politycznej Sejneńskiej, Suwalskiej, Białostockiej VII 1920 - I 1922 225
2/3/0/10/325 Ułaskawienia z b. Kongresówki - uwzględnione, dotyczące zdrady wojennej, zabójstw, pobicia, nielegalnego posiadania broni, kradzieży, łapownictwa XI 1918 - IX 1919 204
2/3/0/10/326 Ułaskawienia z b. Kongresówki - nieuwzględnione, dotyczące głównie kradzieży, paserstwa a także przemytu, fałszerstwa banknotów rosyjskich, wymuszenia, obrazy władzy, zabójstw, rozbojów min. w W-wie przy rogatce petersburskiej 1918, I - V 1919, I - V 1920 283
2/3/0/10/327 Ułaskawienia z b. Kongresówki - nieuwzględnione, dotyczące rozboju z bronią w ręku, pobicia, znieważenia, sutenerstwa, kradzieży III 1919 - XI 1919 153
2/3/0/10/328 Ułaskawienia z b. Kongresówki - nieuwzględnione, dotyczące zabójstw (min. Żandarmów austriackich), pobicia, znieważenia czynnego i słownego, oszczerstw, oszustw, kradzieży, lichwy, głównie pokątnego gorzelnictwa, pobierania kart żywnościowych dla fikcyjnych osób, łapownictwa przy wydawaniu zaświadczeń o stanie rodzinnym popisowych VII 1919 - VII 1920, I - II 1921 227
2/3/0/10/329 Ułaskawienia z b. Kongresówki - nieuwzględnione, często objęte amnestią, dotyczące zabójstwa, pobicia, kradzieży (w tym drzewa z ordynacji Zamojskich), zniesławienia, łapownictwa, oszustw, nielegalnego pędzenia spirytusu oraz sprawy "Rewkomu" Lubelskiego i odzew komunistycznych IX 1919, IV 1920 - IX 1921 268
2/3/0/10/330 Ułaskawienia z b. Kongresówki - nieuwzględnione, dotyczące zabójstw, kradzieży, łapownictwa, fałszerstwa, tajnego gorzelnictwa 1919-1922 182
2/3/0/10/331 Ułaskawienia z b. Kongresówki - nieuwzględnione, często objęte amnestią, dotyczące zabójstw, napadów, wyroków sądów wojskowych za dezercję, w tym niemieckiego za dezercję w polu, kradzieży min. w Cytadeli i twierdzy Modlin, lichwy, łapówkarstwa, pędzenia spirytusu, nadużyć władzy, przywłaszczenia pieniędzy Komitetu niesienia pomocy bezrobotnym oraz podpaleń i pożaru stu zabudowań wiejskich 1919-1923 345
2/3/0/10/332 Ułaskawienia z b. Kongresówki - nieuwzględnione, dotyczące zabójstw, praktyki akuszerskiej, kradzieży, tajnego gorzelnictwa, lichwy, oszustw, bezprawnego użycia siły, obrazy, zniesławienia, oskarżenia o sprzyjanie bolszewikom, zarzutu o przynależność do partii wywrotowej III 1920 -VII 1921 273
2/3/0/10/333 Ułaskawienia z b. Kongresówki - nieuwzględnione, dotyczące zabójstw, rozboju, zniesławienia, gorzelnictwa, lichwy, oszustw, kradzieży (min. Obrabowywanie poległych na wojennych pobojowiskach) oraz podburzanie od uchybienia obowiązkom służby wojskowej VII - X 1920 - II 1921 144
2/3/0/10/334 Ułaskawienia z b. Kongresówki - nieuwzględnione, ale najczęściej objęte amnestią, dotyczące zabójstw, pobicia, kradzieży, oszustwa, spraw mieszkaniowych, gorzelnictwa, zniesławienia, zniewagi duchowieństwa i obrządków kościoła rzymsko - katolickiego, wykroczeń funkcjonariusza policji, występowania przeciw służbie wojskowej oraz powtarzania w czasie odwrotu wojska polskiego rzekomych wieści o jego klęskach VII 1920 - IX 1921 278
2/3/0/10/335 Ułaskawienia z b. Kongresówki - nieuwzględnione, dotyczące zabójstw, napadów zbrojnych, rabunkowych, pokątnego gorzelnictwa, gwałtu, deprawacji, wymuszeń, łapownictwa, wyroków: o kradzieże dokonane min. przez Rosjan b. żołnierzy armii Wrangla, o przemyt przez granicę pruską, a także o zdradę i wstąpienie do armii bolszewickiej XI 1921 - I 1923 289
2/3/0/10/336 Ułaskawienia z b. Kongresówki - nieuwzględnione, dotyczące zabójstw, nielegalnego gorzelnictwa, kradzieży min. majątku armii polskiej w sierpniu 1920 r. oraz sprzyjania nieprzyjacielowi w tym czasie II - VIII 1922 133
2/3/0/10/337 Ułaskawienia z b. Kongresówki - nieuwzględnione, dotyczące napadów zbrojnych, rabunkowych, lichwy, denuncjacji przed władzą bolszewicką VII - XI 1922, I - V 1923 110
2/3/0/10/338 Ułaskawienia z b. Kongresówki i b. zaboru rosyjskiego - nieuwzględnione, dotyczące: zabójstw (m.in.. przy przechodzeniu przez pas neutralny między Litwą Kowieńską a Wileńszczyzną), wyroków za napady (wydanych m. in. Przez sądy doraźne w Wilnie i Święcicach), przywłaszczania broni, dobrowolnego zaciągu w 1920 r. do wojska bolszewickiego, podpalenia, gorzelnictwa, fałszerstwa, kradzieży. 1920-1923 376
2/3/0/10/339 Ułaskawienia z Małopolski - uwzględnione, dotyczące: zabójstw, uszkodzeń ciała, gwałtu publicznego, posiadania broni, obrazy, oszczerstw, oszustw, lichwy, kradzieży (w tym żywności z oblężonej przez Rosjan twierdzy Przemyśl w 1914 r. i płodów rolnych przez zubożałych Rusinów, powrocie w 1918 r. z przymusowej ewakuacji w głąb Rosji, dokonanej przez Rosjan w 1915 r.) III 1919 - I 1920 231
2/3/0/10/340 Ułaskawienia z Małopolski - uwzględnione, dotyczące: zabójstw (m. in. zabójstwa dokonane przez wojska ukraińskie wycofujące się spod Lwowa), kradzieży, uszkodzeń ciała, fałszywych zeznań, znieważenia. XI 1919 - I 1921 353
2/3/0/10/341 Ułaskawienia z Małopolski - uwzględnione, dotyczące: zabójstw, uszkodzeń ciała, kradzieży ( w tym naftowej prosto z szybów), lichwy, oszustwa, znieważenia, wymuszenia. IV - VIII 1920, III - IX 1921, I - II 1922 190
2/3/0/10/342 Ułaskawienia z Małopolski - uwzględnione, dotyczące: zabójstw, uszkodzeń ciała, obrazy, pogróżek, gwałtu publicznego, oszustwa, kradzieży. Kradzieży, których dopuszczono się m. in. Pod wpływem wypadków wojennych i rozruchów antyżydowskich (Kolbuszowa). X 1920 - VI 1921 184
2/3/0/10/343 Ułaskawienia z Małopolski - uwzględnione, dotyczące m. in.: aresztowania przez żandarmerię ukraińską w Stanisławowie szeregu Polaków na przełomie 1918 / 1919 r. (umorzenie zgodnie z międzynarodowym prawem wojennym i traktatem w St - Germain). Umorzenie sprawy antypolskiego powstania na Huculszczyźnie, organizowanego w 1920 r. przez partię ukraińsko - bolszewicką z zadnieprzańskiej Ukrainy IV - XII 1921, I - IV 1922 78
2/3/0/10/344 Ułaskawienia z Małopolski - uwzględnione, dotyczące: zabójstw, napadów, czynnego oporu, niedbalstwa, kradzieży, sprawy usunięcia robotników z fabryki "Górkit" i strajku w obronie wydalonych, a także podburzania ludności wiejskiej w sąsiedztwie zarządu dóbr ks. Sanguszki. VIII 1921 - 1922 125
2/3/0/10/345 Ułaskawienia z Małopolski - uwzględnione, dotyczące: lichwy, wywozu waluty, kradzieży, znieważenia, ciężkich uszkodzeń ciała, zabójstw i sprawy zastrzelenia podczas zamieszek powstańczych w listopadzie 1918 r. Polaków eskortowanych przez żołnierzy ukraińskich. XII 1921 - 1922 222
2/3/0/10/346 Ułaskawienia z Małopolski - uwzględnione, dotyczące: zabójstw, posiadania broni, gwałtu, pogróżek, lichwy, szydzenia z obrządków kościoła katolickiego, kradzieży. Kradzieży m. in. podczas inwazji rosyjskiej, służby w armii austriackiej i przy okazji rekwizycji dla ukraińskiego wojska III - VIII 1922 168
2/3/0/10/347 Ułaskawienia z Małopolski - nieuwzględnione, dotyczące: działalności lekarskiej, fałszywych zeznań, lichwy, drobnych kradzieży oraz kradzieży w latach 1914 - 1915 ropy naftowej na Wielopolu na szkodę Tow. "Petrolea" i ciągnięcia zysków z produkcji nafty i jej sprzedaży żołnierzom rosyjskim. 1919 238
2/3/0/10/348 Ułaskawienia z Małopolski - nieuwzględnione, dotyczące: kradzieży, lichwy. Fałszywego świadectwa, oszczerstwa politycznego o sprzyjanie Rosjanom w czasie inwazji w 1914 r. w środowisku sędziowskim k. Buczacza., VII - XII 1919; III, IV 1920 159
2/3/0/10/349 Ułaskawienia z Małopolski - nieuwzględnione, dotyczące: zabójstw, kradzieży, kradzież w lasach, lichwy, łapownictwa, oszustw, potwarzy, wymuszania oraz uszkodzenia własności podczas rozruchów przeciw ludności żydowskiej w Dynowie k. Sanoka w czasie wojny 1918 r. I - VII 1920 316
2/3/0/10/350 Ułaskawienia z Małopolski - nieuwzględnione, dotyczące: lichwy, kradzieży, głównie drzewa z prywatnych lasów Potockich, z lasów rządowych, budulca drzewnego na szkodę kolei państwowych oraz wyroków o nadużycie leśniczego, pobicie gajowych i morderstwo. V 1920 - I 1921 320
2/3/0/10/351 Ułaskawienia z Małopolski - nieuwzględnione, dotyczące: spraw o morderstwo, kradzież, nadużycia gospodarcze, oszustwa, oszczerstwa natury politycznej i incydentów narodowościowych, w tym antyżydowskich (pow. Ropczyce, pow. Krosno, okolice Nowego Sącza) I - VII 1921 381
2/3/0/10/352 Ułaskawienia z Małopolski - nieuwzględnione, dotyczące: zabójstw, kradzieży, lichwy, sprzeniewierzenia, wykroczeń dyscyplinarnych. Korespondencja. VI - XI 1921 236
2/3/0/10/353 Ułaskawienia z Małopolski - nieuwzględnione, dotyczące: zabójstw, kradzieży m. in w czasie inwazji rosyjskiej w 1914 r., dezercji, lichwy wojennej oraz handlu walutą, a także wykroczeń i rabunku na jesieni 1918 r. podczas rozruchów antyżydowskich (pow. Rzeszów) I - VII 1922 366
2/3/0/10/354 Ułaskawienia z Małopolski - nieuwzględnione, dotyczące: spraw o morderstwo, kradzież. Korespondencja. VI - XI 1922 195
2/3/0/10/355 Ułaskawienia z b. zaboru pruskiego -uwzględnione, dotyczące: zabójstw, uszkodzeń cielesnych i cudzej własności, kradzieży, paserstwa, lichwy, krzywoprzysięstwa, przekupstwa, przemytu do Niemiec, wrogości wobec polskości, posiadania broni. Reskrypty, wnioski, korespondencja. IX - XI 1920, I - IX 1921, I - IV 1922 203
2/3/0/10/356 Ułaskawienia z b. zaboru pruskiego -uwzględnione, dotyczące: oporu wobec urzędników, uszkodzeń ciała, wykroczeń przeciwko osobistej wolności, nierządu, włóczęgostwa, żebractwa, handlu zwyżkowego banknotami niemieckimi, spekulacji, łapownictwa, drobnych kradzieży, przemytu na granicy niemieckiej i b. Kongresówki. Reskrypty, wnioski, korespondencja. I - XII 1922 122
2/3/0/10/357 Ułaskawienia z b. zaboru pruskiego - nieuwzględnione. Sprawa dotyczy kradzieży wojskowego majątku w czasie wojny. III - IV 1920 12
2/3/0/10/358 Ułaskawienia różne, dotyczące kar administracyjnych, nałożonych m. in. przez organa Min. Spraw Wewnętrznych, Urząd do Walki z Lichwą i Spekulacją, Min. Aprowizacji a także kar za kradzież i nielegalny handel z wyroku Sądu Wojennego. I - XII 1919 110
2/3/0/10/359 Ułaskawienia różne, dotyczące kar administracyjnych, nałożonych m. in. Przed Urząd do Walki z Lichwą i Spekulacją, , Min. Aprowizacji, starostwa oraz kar orzeczonych wyrokiem sądu w sprawach skarbowych. X 1919 - X 1921 176
2/3/0/10/360 Ułaskawienia różne, dotyczące napadów, znieważenia, lichwy, kradzieży, łapówkarstwa, fałszerstwa, praktyki lekarskiej, nadużycia władzy, kar administracyjnych, oskarżenia o przynależność do organizacji politycznej wspólnie z byłym komisarzem bolszewickim. Korespondencja objaśniająca wykładnię prawa odnoście ułaskawień na terytorium b. zaboru pruskiego. 1918, 1920, IV - XI 1922, 1923 198
2/3/0/10/361 Ułaskawienia różne (nieuwzględnione). Oskarżenie obywatela polskiego, pochodzenia żydowskiego, o to iż w czasie okupacji niemieckiej dopuścił się w charakterze tajnego agenta niemieckiej policji polowej czynów wrogich Polsce. X 1919 - II 1920 29
2/3/0/10/362 Ułaskawienia różne, dotyczące zabójstw, pobicia, przekupstw, dyscypliny, fałszerstw, kradzieży, posiadania broni, napadów m. in. na leśniczówki niemieckie oraz zatargu w Płockiem służby folwarcznej z ziemianami, popartego przez Klub Sejmowy Posłów Żydowskich Stronnictwa Ludowego. 1919-1921 162
2/3/0/10/363 Ułaskawienia różne, dotyczące zabójstw, pobicia, znieważenia, przekupstwa, kradzieży, nielegalnego gorzelnictwa, lichwy, wykroczeń dyscyplinarnych, wstąpień do milicji bolszewickiej i oskarżeń politycznych o prowadzenie propagandy prorosyjskiej przez pismo straży kresowej "Warszawskie Słowo". XI 1919 - XII 1920, 1921 - I 1922 304
2/3/0/10/364 Ułaskawienia różne, dotyczące m. in. działalności wywiadowczej na rzecz austriackiej misji wojskowej w Grecji, współdziałania z bolszewikami w sierpniu 1920 r. i denucjacji osób podejrzanych o tendencje antykomunistyczne, zabójstw, przestępstw gospodarczych, kradzieży. Najliczniejszymi są prośby o zawieszenie kar za pospolite wykroczenia w celu walki na froncie wschodnim. III 1920 - XI 1921 429
2/3/0/10/365 Ułaskawienia różne, dotyczące gorzelnictwa, kradzieży, wykroczeń w sądownictwie, uchylania się od wojska, pracy na rzecz bolszewików, nadużyć m. in. W aparacie Defensywy Politycznej i oskarżeń o działalność antypaństwową. IX 1920 - XII 1921 163
2/3/0/10/366 Ułaskawienia różne, dotyczące m. in. zabójstw, kradzieży, oszustw przy dostawach żywności dla wojska, agitacji prosowieckiej w 1919 r. w armii, zasądzenia Polaka za pełnienie funkcji sekretarza "Pebkomy" w czasie inwazji bolszewickiej w 1920 r. oraz sprawa ujawniania informacji dot. Zewnętrznego bezpieczeństwa Polski. V 1921, IX 1921 - XII 1922 356
2/3/0/10/367 Zasady z których wypływa prawo łaski udzielane przez Naczelnika Państwa i sposób współdziałania organów przy jej orzekaniu. Odpowiedź Kanc. Cyw. W sprawie notatki "Dwa wyroki" w Kurierze Polskim nr 95 / 1920 r., sugerującej stronniczość wyroków ze względów narodowościowych 1919, 1920 55
Zeige 1 bis 64 von 64 Einträgen.