Akta stanu cywilnego

Signatur
63/185/0/1
Laufzeit
1840 - 1874
Anzahl der Serien
1
Anzahl der Scans
581
Signatur Bestandsname Datum von Datum bis
Zeige 1 bis 27 von 27 Einträgen.
Signatur Name Laufzeit Anzahl der Scans
63/185/0/1/1 Duplikat Aktów Urodzenia, Zaślubienia Zeyścia Sekty Filiponów Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Seywy z roku 1840 1840 0
63/185/0/1/2 Duplikat Akt Urzędnika Stanu Cywilnego Sekty Filiponów Gminy Seywy z roku 1841 1841 44
63/185/0/1/3 Duplikat akt Urzednika Stanu Cywilnego Sekty Filiponów Gminy Seywy za 1842 rok 1842 49
63/185/0/1/4 Duplikat Akt Urodzonych Zejścia i Zaślubionych Sekty Filiponów w Gminie Sejwy Powiecie Sejneńskim Gubernii Augustowskiej z Roku 1843 1843 56
63/185/0/1/5 Duplikat Aktu Urodzonych, Zmarłych i Zaślubionych Sekty Filiponów w Gminie Sejwy Powiecie Sejneńskim, Gubernii Augustowskiej za Rok 1844 1844 45
63/185/0/1/6 Duplikat Aktów Urodzeń Zeyść i Zaślubień Urzędnika Stanu Cywilnego Sekty Filiponów Gminy Seywy z Roku 1846 1846 33
63/185/0/1/7 Duplikat Akt Urodzonych Zmarłych i Zaślubionych Urzędnika Stanu Cywilnego Sekty Filiponów Gminy Seywy z r. 1848 1848 30
63/185/0/1/8 Akta Urodzonych Zmarłych i Zaślubionych Sekty Filiponów Gminy Seywy za Rok 1852 1852 10
63/185/0/1/9 Duplikat Urodzonych Zmarłych i Zaślubionych Sekty Filiponów z Gminy Sejwy za rok 1853 1853 7
63/185/0/1/10 Duplikat Urodzonych, Zmarłych i Zaślubionych osób Sekty Filiponskiej z Gminy Sejwy za rok 1854 1854 14
63/185/0/1/11 Duplikat Akt Urodzonych, zmarłych i zaślubionych Filiponów w Gminie Sejwy Roku 1857 1857 12
63/185/0/1/12 Duplikat Akt urodzonych, umarłych i zaślubionych Filiponów w Gminie Sejwy w r. 1858 1858 12
63/185/0/1/13 Duplikat Akt Urodzonych, Umarłych i zaślubionych wyznania Filipońskiego Gminy Sejwy za rok 1859 1859 10
63/185/0/1/14 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Zejść Sekty Filiponów Gminy Sejwy w r. 1860 1860 12
63/185/0/1/15 Duplikat Akt urodzeń, Zejść i Zaślubin Sekty Filiponów Gminy Sejwy na Rok 1861 1861 10
63/185/0/1/16 Duplikat Akt Urodzeń, zaślubionych i zejść Sekty Filiponów w Gminie Sejwy na rok 1862 1862 15
63/185/0/1/17 Duplikat Akt Urodzeń, Zaślubień i Zejść Sekty Filiponów Gminy Sejwy na rok 1866 1866 10
63/185/0/1/18 Duplikat akt urodzenia, zaślubin i zejść sekty filiponów gminy Sejwy na rok 1867 1867 7
63/185/0/1/19 Duplikat akt o roždenij, brakosočetanij i smerti filiponskogo zakona Sejvejskoj gminy za 1869od 1869 11
63/185/0/1/20 Duplikat aktov o roždenii, brakosočetanii u smerti filiponov v sejvejskoj gmine na 1871 god 1871 11
63/185/0/1/21 Duplikat Aktov o roždenij, brakosočetanij i smerti filiponov v Sejvejskoj gmine na 1872 god 1872 8
63/185/0/1/22 Duplikat Aktov o roždenii, brakosočetanii i smerti Filiponskogo Ispovědanija Sejvejskogo okrugaa 1873 g. 1873 9
63/185/0/1/23 Duplikat aktov o roždenii, brakosočetanii i smerti Filiponskago Ispovĕdanĭja Sejvejskogo Okruga na 1874 god 1874 16
63/185/0/1/24 Akta Urodzenia Sekty Filiponów Gminy Sejwy w Powiecie Sejneńskim Guberni Augustowskiej 1845-1853 73
63/185/0/1/25 Akta Urodzonych Filiponów w Gminie Sejwy Powiecie Sejneńskim Guberni Augustowskiej 1854-1874 38
63/185/0/1/26 Akta Ślubne Sekty Filiponów w Gminie Sejwy Powiecie Sejneńskim Guberni Augustowskiej 1854-1874 18
63/185/0/1/27 Akta Zejścia Sekty Filiponów w Gminie Sejwy Powiecie Sejneńskim Guberni Augustowskiej 1854-1874 21
Zeige 1 bis 27 von 27 Einträgen.