Prawo łaski

Unterschrift
2/3/0/10
Extreme Termine
1918 - 1923
Anzahl der Serien
1
Anzahl der Scans
14415
Unterschrift Name Datum von Datum bis
Zeige 1 bis 20 von 64 Einträgen.
Unterschrift Name Extreme Termine Anzahl der Scans
2/3/0/10/221 Ułaskawienia z b. Kongresówki - uwzględnione 1918-1922 268
2/3/0/10/222 Ułaskawienia z b. Kongresówki (kary zastępcze) 1921 61
2/3/0/10/223 Ułaskawienia z b. Kongresówki - nieuwzględnione 1918-1922 418
2/3/0/10/224 Ułaskawienia z Małopolski - uwzględnione 400
2/3/0/10/225 Ułaskawienia z Małopolski - nieuwzględnione 1919-1922 381
2/3/0/10/226 Ułaskawienia z Wielkopolski (b. Zaboru Pruskiego) - uwzględnione 1920-1922 367
2/3/0/10/227 Ułaskawienia (z b. Zaboru Pruskiego) - nieuwzględnione 1919-1922 259
2/3/0/10/228 Ułaskawienia (z Kresów Wschodnich) - uwzględnione 1919-1921 76
2/3/0/10/229 Ułaskawienia z Kresów Wschodnich - nieuwzględnione 1919-1922 89
2/3/0/10/230 Abolicje (wnioski Ministerstwa Sprawiedliwości, sądów - o umorzenie postępowania karnego) 1919-1922 252
2/3/0/10/231 Ułaskawienia (różne) 1919-1922 399
2/3/0/10/232 Podania o ułaskawienia (różne) 1919-1922 141
2/3/0/10/316 Ułaskawienia z b. Kongresówki - uwzględnione, dotyczące: zabójstw, dzieciobójstwa, uszkodzeń ciała, znieważenia, rozboju, lichwy, krzywoprzysięstwa, kradzieży w latach 1916 - 1917 z pociągów prowiantowych zdążających na front wschodni, nielegalnego posiadania broni i gorzelnictwa. I 1919 - I 1920 223
2/3/0/10/317 Ułaskawienia z b. Kongresówki - uwzględnione, dotyczące: zabójstw, napadów, oporu wobec urzędnika, kradzieży, łapówkarstwa, defraudacji leśnej, tajnego gorzelnictwa. 1920, IV 1921 - IV 1922 228
2/3/0/10/318 Ułaskawienia z b. Kongresówki - uwzględnione, dotyczące: gorzelnictwa, kradzieży, usuwania sublokatorów, pobicia, zabójstw, przemytu, łapownictwa, fałszerstwa 166
2/3/0/10/319 Ułaskawienia z b. Kongresówki - uwzględnione, dotyczące zabójstw, uszkodzeń ciała, gwałtu, oporu wobec urzędnika, niedopełnienia obowiązków wojskowych i niedbalstwa, kradzieży, pokątnego gorzelnictwa, łapówkarstwa, fałszywych zeznań oraz podżegania w 1919 r. pracowników Szpitala Przemienienia Pańskiego w W-wie do strajku X 1921 - XI 1922 241
2/3/0/10/320 Ułaskawienia z b. Kongresówki - uwzględnione, dotyczące kradzieży, lichwy, fałszerstw, łapownictwa, pędzenia spirytusu, pobicia, napadów (w tym band utworzonych w 1917 r. ze zbiegłych, z obozów austriackich, z jeńców rosyjskich) oraz lekceważenia uczuć patriotycznych I - IX 1922 129
2/3/0/10/321 Ułaskawienia z b. Kongresówki - uwzględnione, dotyczące wyroków za: zabójstwo (min. na dożywotnie osadzenie na Syberii), pobicie, napad, zniesławienie, fałszerstwo, lichwę, tajne gorzelnictwo, łapówkarstwo, przywłaszczenie mienia skarbowego, ewakuowanego w czasie inwazji bolszewickiej oraz za kradzież II 1922 - I 1923 263
2/3/0/10/322 Ułaskawienia z b. Kongresówki i b. zaboru rosyjskiego - uwzględnione, dotyczące zabójstw, posiadania broni, pobicia, kradzieży, nielegalnej praktyki akuszerskiej, łapownictwa, gorzelnictwa, defraudacji leśnych, zniesławienia w "Gazecie Wileńskiej", przywłaszczenia zdobyczy wojennej pod pozorem sekwestracji oraz wyroku Sądu Polowego Frontu Poleskiego o wymuszenie 1919-1922 282
2/3/0/10/323 Ułaskawienia z b. Kongresówki i b. zaboru rosyjskiego - uwzględnione, dotyczące nietykalności i obrazy osobistej, kradzieży, nielegalnego gorzelnictwa, lichwy, zabójstw, wstąpienia do milicji bolszewickiej, działalności komunistycznej min. A. Warskiego. II 1920 - I 1921 201
Zeige 1 bis 20 von 64 Einträgen.