Akta stanu cywilnego parafii prawosławnej w Suwałkach

Signatur
63/170/0
Anzahl der Serien
1
Anzahl der Scans
2370

Inhalt:

Zespół zawiera wyłacznie duplikaty (wtóropisy) ksiąg urodzeń, małżeństw, zgonów z lat: 1843, 1845-1855, 1857, 1859, 1868-1871, 1875-1876, 1879-1888, 1892, 1899-1906, 1908-1911.

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne. 13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań). Księgi stanu cywilnego prowadzone przez duchownych podlegały kontroli władz sądowych lub administracji. Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim. Zespół jest otwarty.

Laufzeit:

1843-1914

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1843-1892, 1843-1892, 1899-1914, 1899-1914.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

45

Bearbeitete Akten insgesamt:

37

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

0.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.3

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Stückzahlen-Inventar Anmerkungen
Genehmigte Kartei Nie
Genehmigtes Findbuch Tak
Abgabe- und Abnahmeliste Tak
Genehmigte Kartei Nie
Genehmigtes Findbuch Tak
Abgabe- und Abnahmeliste Tak

zespół częściowo zmikrofilmowany i częściowo zdigitalizowany