Księgi metrykalne zborów ewangelickich

Unterschrift
64/78/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
11437

Inhalt:

zbór w Wieliczkach powiat Olecko: księgi chrztów, konfirmacji, zaślubin i zgonów (1738-1850, 1916-1944) sygn. 1-7, zbór w Cichym powiat Olecko: (1800-1887) sygn. 8-11, zbór w Mieruniszkach powiat Olecko: księga ślubów (1877-1906) sygn. 12, zbór w Szarejkach powiat Olecko: księgi chrztów i zgonów (1831-1914) sygn. 13-16, zbór w Świętajnie powiat Olecko: księga zgonów (1800-1839) sygn. 17, zbór w Baniach Mazurskich powiat Gołdap /do 1945 roku powiat Węgorzewo/: księgi chrztów, ślubów i zgonów (1819-1888) sygn. 18-20

Die Geschichte des Schöpfers:

Zespół utworzono w 1961 roku z ksiąg metrykalnych przekazanych przez Powiatowe Archiwum Państwowe w Pile, zabezpieczonych na tamtym terenie. W 1965 r. z Powiatowego Archiwum Państwowego w Suwałkach otrzymano 3 księgi metrykalne z Bań Mazurskich powiat Gołdap, w 1968 r. włączono do zespołu 4 księgi z Szarejek, wyodrębnione z akt kościoła w Szarejkach, które Powiatowe Archiwum Państwowe w Ełku przejęło w 1968 roku z Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Olsztynie. Zgodnie z pismami PPRN w Gołdapi i Olecku z 1972 r. przekazano do urzędów stanu cywilnego księgi sporządzone po 1872 roku. Dalsze dopływy do zespołu wynikają z przejmowania ponad stuletnich ksiąg z urzędów stanu cywilnego. Zespół zawiera wyłącznie księgi metrykalne: chrztów, konfirmacji, ślubów i zgonów.

Extreme Termine:

1738-1944

Einstufung:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name des Schöpfers:

Daten:

1738-1944.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

niemiecki

Verfügbarkeit:

Vollständig geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

20

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

20

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.09

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.09

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Karteninventar genehmigt Tak