Urząd Stanu Cywilnego Węgorzewo

Signatur
64/277/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
8934

Inhalt:

księgi urodzeń z lat 1875-1879, 1881-1895, 1898-1908, 1910-1911, 1913, 1916, 1918, 1921, skorowidz do księgi urodzeń za 1932 rok, księgi małżeństw z lat 1875-1879, 1881-1894, 1896-1902, 1905-1906, 1910-1912, 1915-1925, 1929, 1931-1934, 1937-1938, księgi zgonów z lat: 1875-1907, 1909, 1911-1912, 1915-1916, 1919-1921, 1923-1925, 1927-1931, 1933-1938 skorowidz do księgi zgonów za 1930-1931,1937-1938

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Urząd Stanu Cywilnego Węgorzewo powstał 1 października 1874 na mocy prawa króla pruskiego Wilhelma z dnia 9 marca 1874 roku o urzędowym poświadczeniu stanu (urodzenia, zgony) i formy zawarcia związku małżeńskiego (Gesetz-Sammlung S. 95) i rozporządzenia nadprezydenta prowincji Prusy z 7 września 1874 roku, regulującego powstanie urzędów stanu cywilnego na terenie powiatu Węgorzewo i nominację urzędników stanu cywilnego oraz ich zastępców (Dodatek Nadzwyczajny do Dziennika Urzędowego Królewskiej Rejencji w Gąbinie Nr 37).

Laufzeit:

1875-1938

Klassifikation:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1875-1913, 1915-1938.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Angerburg

Sprachen:

niemiecki

Zugänglichkeit:

Vollständig geteilt

Akten insgesamt:

150

Bearbeitete Akten insgesamt:

149

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

2.28

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

2.25

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand Anmerkungen
Buchbestandarbetis Inventar Tak

W 1984 r. wyłączono 48 j.a. do zespołów Nr 297, 298, 299 (ub. 146/1984). Urodzenia-Dostępne mikrofilmy z lat : [1875-1879]. Akty urodzeń nr 1-122 za rok 1916 na odwrocie Repertorium Ka Sędziego Śledczego w Łuczanach 1946-1947 sygnatura 340/18/23 Małżeństwa-Dostępne mikrofilmy z lat : [1875, 1877-1879]. Akty małżeństw Nr 1-39 za rok 1900 na odwrocie Repertorium KAO Sądu Okręgowego w Giżycku 1946-1948 sygnatura 340/18/20.Akty małżeństw Nr 1-57 za rok 1924 na odwrocie Skorowidza osób poszukiwanych Sądu Okręgowego w Łuczanach sygnatura 340/18/27 Zgony- -Dostępne mikrofilmy z lat : [1875-1879]. Akty zgonów Nr 1-196 za rok 1923 na odwrocie Wykazu aresztowanych w śledztwie i dochodzeniach Śledczego Okręgowego w Łuczanach za rok 1946-1947 sygnatura 340/18/24.Akty zgonów Nr 1-196 za rok 1924 na odwrocie Repertorium K Sądu Okręgowego w Łuczanach za rok 1946 sygnatura 340/18/29.