Urząd Stanu Cywilnego Węgorzewo

Unterschrift
64/277/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
8934

Inhalt:

księgi urodzeń z lat 1875-1879, 1881-1895, 1898-1908, 1910-1911, 1913,1918,1921 skorowidz do księgi urodzeń za 1932 rok, księgi małżeństw z lat 1875-1879, 1881-1894, 1896-1899, 1901-1902, 1905-1906, 1910-1912, 1915-1923, 1925, 1929, 1931-1934, 1937-1938 księgi zgonów z lat 1875-1907, 1909, 1911-1912, 1915-1916, 1919-1921, 1925, 1927-1931, 1933-1938, skorowidz do księgi zgonów za 1930-1931,1937-1938

Die Geschichte des Schöpfers:

Urząd Stanu Cywilnego Węgorzewo powstał 1 października 1874 na mocy prawa króla pruskiego Wilhelma z dnia 9 marca 1874 roku o urzędowym poświadczeniu stanu (urodzenia, zgony) i formy zawarcia związku małżeńskiego (Gesetz-Sammlung S. 95) i rozporządzenia nadprezydenta prowincji Prusy z 7 września 1874 roku, regulującego powstanie urzędów stanu cywilnego na terenie powiatu Węgorzewo i nominację urzędników stanu cywilnego oraz ich zastępców (Dodatek Nadzwyczajny do Dziennika Urzędowego Królewskiej Rejencji w Gąbinie Nr 37).

Extreme Termine:

1875-1938

Einstufung:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name des Schöpfers:

Daten:

1875-1913, 1915-1938.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Angerburg

Sprachen:

niemiecki

Verfügbarkeit:

Vollständig geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

150

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

149

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

2.28

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

2.25

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestandarbetis Inventar Tak

W 1984 r. wyłączono 48 j.a. do zespołów Nr 297, 298, 299 (ub. 146/1984)