Urząd Stanu Cywilnego Orło

Unterschrift
64/301/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
4292

Inhalt:

księgi urodzeń z lat 1874-1913, księgi małżeństw z lat 1875-1913, księgi zgonów z lat 1879-1913

Die Geschichte des Schöpfers:

Urząd Stanu Cywilnego Orło powstał 1 października 1874 na mocy prawa króla pruskiego Wilhelma z dnia 9 marca 1874 roku o urzędowym poświadczeniu stanu (urodzenia, zgony) i formy zawarcia związku małżeńskiego (Gesetz-Sammlung S. 95) i rozporządzenia nadprezydenta prowincji Prusy z 12 września 1874 roku, regulującego powstanie urzędów stanu cywilnego na terenie powiatu Giżycko i nominację urzędników stanu cywilnego oraz ich zastępców (Dodatek Nadzwyczajny do Dziennika Urzędowego Królewskiej Rejencji w Gąbinie Nr 39).

Extreme Termine:

1874-1913

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1875, 1878-1913.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Orlen

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

89

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

89

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Karteninventar genehmigt Tak