Starostwo Powiatowe w Szczytnie

Unterschrift
42/25/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
135

Inhalt:

sprawy ludnościowe: polscy i rosyjscy dezerterzy 1911-1927 syg. 1 sprawy szkolne: rachunki szkolne, rozporządzenia powiatowej inspekcji szkolnej, sprawy budowlane, akta osobowe nauczyciela Rudolfa Liss , sprawozdania nauczycieli dot.nauki religii w szkołach 1845-1921 syg.2-10, 113 sprawy podatkowe: podział gruntów [1806] 1824-1881 sygn.11-112 księga protokołów sędziego rozjemczego 1909-1921 sygn.114 stacje przy szosie Bartoszyce-Warszawa w powiecie Szczytno 1890, 1902-1904 [1914] sygn.115

Die Geschichte des Schöpfers:

Urząd landrata wywodzi się z Marchii Brandenburskiej i pierwotnie wybierani na to stanowisko byli reprezentantami interesów stanowych. Od 1752r. w związku z likwidacją w Prusach urzędów starościńskich, powołani w ich miejsce landraci wypełniali swoje zadania jako przedstawiciele władzy państwowej. Ugruntowanie pozycji landrata w hierarchii organów władzy prowincjonalnej przyniosło rozporządzenie z 30.04.1815r. o jednolitej strukturze organizacji terytorialnej Prus. Państwo pruskie zostało podzielone na dziesięć prowincji (Provinz), te zaś na dwa lub więcej obwody rejencyjne (Regierungsbezirk); najniższą jednostką terytorialno-administracyjną był powiat (Kreis). Powiat szczycieński znajdował się początkowo na obszarze Rejencji Królewieckiej, od 1905r. Rejencji Olsztyńskiej. Całość spraw administracji państwowej, która spoczywała w rękach nadprezydenta w prowincji i prezydenta w rejencji, w powiecie pozostawała w gestii landrata. Późniejsza ustawa z 30.07.1883r. określiła szerokie kompetencje urzędu landrata, któremu podporzadkowane były wszelkie sprawy dotyczące gmin wiejskich, podatków, policji, wojska, szkolnictwa, opieki społecznej, opieki zdrowotnej, komunikacji, budownictwa, handlu, przemysłu. Landrat podlegał bezpośrednio prezesowi rejencji. Od 1872r. mianowany był na ten urząd przez ministra spraw wewnętrznych, wcześniej wybierany był przez miejcowe środowisko szlachty. Landrat przewodniczył sejmikowi i wydziałowi powiatowemu.

Extreme Termine:

[1806] 1824-1927

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1806-1806, 1806-1806, 1806-1806, 1824-1927, 1824-1927, 1824-1927.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Landratsamt Ortelsburg

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

115

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

115

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.8

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak

korekta daty skrajnej zespołu na 1806r. (2009-03-26)