Kościoły ewangelickie diecezji suskiej - zbiór szczątków zespołów

Unterschrift
42/75/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Bałoszyce A. Registratura kościelna: rejestry chrztów, małżeństw i zgonów, 1838-1868 sygn. 1 B. Registratura szkolna: akta szkół: w: Bałoszycach, Krzywcu, Klimach, Jakubowie, Żakowicach i Trumiejkach 1892-1919, nadzór szkolny Bałoszyce – Trumiejki, 1895-1918 sygn. 2-8 Biskupiec Pomorski A. Registratura kościelna: specjalia 1742-1860, kościelne księgi metrykalne 1817-1839, rachunki kasy kościelnej 1748-1761 sygn. 9-16 Registratura kasy ubogich: rachunki kasy ubogich 1759-1761 sygn. 17 Registratura szpitala-przytułku: specjalia dotyczące szpitala oraz rachunki szpitalne 1739-1781 sygn. 18-19 Gałdowo A. Registratura kościelna: rachunki kasy kościelnej 1737-1751 sygn. 20-22 B. Registratura szkolna: akta szkoły w Gałdowie 1891-1917 sygn. 23-24 Kisielice A. Registratura kościelna: kościelne akta metrykalne 1821-1874, rachunki kasy kościelnej 1736-1743 sygn.25-28 B. Registratura szpitala-przytułku: rachunki kasy szpitalnej 1739-1749 sygn. 29-30 Obrzynów A. Registratura kościelna: rachunki kasy kościelnej 1700-1737 sygn. 31-32 B. Registratura szkolna: rejestr szkoły w Obrzynowie oraz sprawy szkoły w Jakubowie Prabuckim 1869-1918 sygn. 33-35 Rudzienice A. Registratura kościelna: duplikat księgi metrykalnej 1817-1839 sygn. 36 B. Registratura szkolna: akta dotyczące szkół w: Frednowie, Ławicach i Tymwałdzie 1878-1910 sygn. 37-40 Susz Registratura kościelna: księga metrykalna 1838-1842 sygn. 41 Ząbrowo A. Registratura kościelna: akta metrykalne 1858-1859 sygn. 42-43 B. Registratura szkolna: ogólne sprawy szkół 1834-1861, sprawy szkół w Gardzieniu, Gulbiu, Szwalku, Szymbarku i Zombrowie 1749-1900 sygn. 44-49 Łęgowo A. Registratura kościelna: spisy ochrzczonych, zaślubionych i zmarłych 1837-1874 sygn. 50 B. Registratura szkolna: zarządzenia i rozporządzenia 1897-1916, sprawy nauczycieli 1809-1918, specjalia – sprawy szkół w Gałdowie, Jęgowie, Jędrychowie 1870-1914 sygn. 51-64

Die Geschichte des Schöpfers:

Bałoszyce Parafia ewangelicka w Bałoszycach powstała na przełomie XVI i XVII w. Prawdopodobnie nabożeństwa polskie odprawiano od XVI w. W 1818 r. przyłączono do Bałoszyc kościół w Trumiejkach jako kościół filialny. Prawo patronatu w 1912 r. należało do rodziny von Brünneck na Bałoszycach. Biskupiec Pomorski Kościół katolicki w Biskupcu Pomorskim istniał już od 1331 r. Po 1525 r. ludność przeszła na luteranizm i wskutek tego upadła parafia katolicka a powstała ewangelicka. Od 1544 r. jej filią był kościół w Piotrowicach. Od XVI do XIX w. nabożeństwa odprawiano po polsku, dopiero w 1890 r. wprowadzono nabożeństwa także w języku niemieckim, a polskie odprawiano co trzecią niedzielę. W 1912 r. parafia liczyła 2937 wiernych. Gałdowo Parafia w Gałdowie istniała od 1312 r. Po 1525 r. przeszła w ręce protestantów. W XVIII w. kazania odbywały się wyłącznie po polsku. W 1912 r. parafia liczyła 463 wiernych, na jej terenie działały 4 szkoły. Kisielice Parafia w Kisielicach istniała już w 1317 r. Po 1525 r. przeszła w ręce ewangelików. Liczna była tu ludność polska ze względu na bliskie sąsiedztwo ziemi chełmińskiej. Jeszcze w 1890 r. nabożeństwa odbywały się tu po polsku i po niemiecku. W 1910 r. parafia liczyła 4573 wiernych, w tym 2301 mieszkało w samych Kisielicach. Obrzynów Parafia ewangelicka w Obrzynowie powstała po 1525 r. Mieszkało tu wielu Polaków a pastorowie nosili polskie nazwiska. Po 1675 r. jeden proboszcz obsługiwał parafię obrzynowską i stańkowska. W latach 1676-1739 były to odrębne parafie. Później ponownie miały wspólnego proboszcza. W 1912 r. istniały jako odrębne parafie. W tymże roku parafia obrzynowska liczyła 1035 wiernych. Rudzienice-Frednowo Po 1525 r. ludność w Rudzienicach przeszła na luteranizm i przejęła dotychczasowy katolicki kościół. W 1738 r. zbudowano w Rudzienicach nowy kościół ewangelicki. Kościół ewangelicki we Frednowach został zbudowany w 1594 r. Istniała tu osobna niewielka parafia, która w latach 1738-1912 była filią kościoła w Rudzienicach. W 1912 r. w skład parafii rudzienieckiej wchodziło 17 miejscowości liczących razem 2386 wiernych. Susz Po likwidacji katolickiej diecezji pomezańskiej Susz przejął księżę pruski i powstała tu parafia ewangelicka po 1525 r. Po 1532 r. miasto posiadali kolejno: von Polentzowie, von Tettauowie, von Wittmanowie. W 1912 r. parafia liczyła 3685 wiernych, na jej terenie działało 5 szkół. Ząbrowo Parafia katolicka w Ząbrowie istniała już w 1375 r. Po 1525 r. przejęli ją ewangelicy. W latach 1623-1692 Zambrowo było filią Olbrachtowa, a następnie było samodzielną parafią. Początkowo odbywały się tu nabożeństwa w języku polskim, a po 1890 r. zostały one zlikwidowane i zastąpione nabożeństwami niemieckimi. W 1912 r. parafia liczyła 2692 wiernych. Łęgowo Kościół katolicki w Łęgowie istniał już w 1320 r. Po 1525 r. przejęli go ewangelicy. W 1603 r. nastąpiło połączenie parafii łęgowskiej z gałdowską, a w XIX w. ich rozdzielenie. Nabożeństwa w języku polskim odbywały się do końca XIX w. W 1912 r. parafia łęgowska liczyła 1630 wiernych.

Extreme Termine:

1700-1919

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1700-1919.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

64

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

64

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

zespół częściowo zmikrofilmowany: nr M 6 ,12, 13 (sygn.75/36, 42,43)