Kościół ewangelicki w Kętrzynie - diecezja kętrzyńska

Unterschrift
42/76/0
Anzahl der Serien
43
Anzahl der Scans
7290

Inhalt:

Registratura kościelna: specjalia 1809-1872, akta zarządu gminy kościelnej 1643-1688, 1873-1924, budowa i naprawy budynków kościelnych 1761-1774, sprawy gruntowe 1810-1893, tabele konfirmantów 1794-1822, rachunki kasy kościelnej 1646-1895 sygn. 1-37 Registratura szkolna: specjalia 1815-1905, budowa i naprawa budynków szkolnych 1824-1825,tabele szkolne 1772-1851, rachunki kasy szkolnej 1789-1878 sygn. 38-53 Registratura kasy ubogich: rachunki kasy ubogich 1810-1855 sygn. 54-55 Registratura szpitala-przytułku: rachunki kasy szpitalnej 1787-1788, 1809-1818 sygn. 56-57 Pomoce kancelaryjne: kronika pastora z elementami dziennika: zapisy dotyczące Salzburgerów 1732-1747 sygn. 58. Wykaz zmarłych w parafii, pochowanych na cmentarzu w Kętrzynie X.1770 - IX.1771 sygn.59

Die Geschichte des Schöpfers:

Kościół ewangelicki w Kętrzynie powstał po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego w 1525 r. W XIV w. podlegał biskupowi pomezańskiemu, następnie konsystorzowi pomezańskiemu, do 1808 r. – superintendentowi barciańskiemu, a następnie-ketrzyńskiemu. Inspekcja kościelna w Kętrzynie istniała już w 1586 r. i podlegało jej 37 parafii. Zarząd gminy kościelnej sprawowały 3 osoby. W 1912 r. parafia kętrzyńska liczyła 13,5 tys. wiernych, w tym rzekomo tylko 30 Mazurów. Na jej obszarze działało 17 szkół.

Extreme Termine:

1643-1924

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1643-1924.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Evangelische Kirche zu Rastenburg (Diözese Rastenburg )

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

59

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

59

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.7

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak