Kościoły ewangelickie diecezji kętrzyńskiej - zbiór szczątków zespołów

Signatur
42/78/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Barciany Pomoce kancelaryjne: inwentarz mienia kościelnego z 1913 r. /informacje od 1625 – 1913/ sygn. 1 Bezławki A. Registratura kościelna: tabele konfirmantów 1809-1853, rachunki kasy kościelnej 1836-1850 sygn. 2-3 B. Registratura szkolna: rachunki kasy szkolnej 1835-1842 sygn. 5 C. Registratura kasy ubogich: rachunki kasy ubogich w Bezławkach 1835-1853 sygn. 6 Garbno Registratura kościelna: A. rachunki kasy kościelnej 1903-1904 sygn. 7-8 Kraskowo A. Registratura kościelna: sprawy duplikatów ksiąg kościelnych 1843-1847 sygn. 9 Lwowiec A. Registratura kościelna: rachunki kościelne 1874-1875 sygn. 10 Registratura szkolna: rachunki kasy szkolnej 1843 sygn. 11 Wilkowo Wielkie A. Registratura kościelna: akta metrykalne 1832-1872 sygn. 12 Parys B. Registratura szkolna: rachunki kasy szkolnej 1787 – 1790, 1887 – 1888 sygn. 13-14 Łankiejmy A. Registratura kościelna: księgi metrykalne 1810-1911 sygn. 15-17

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Barciany Kościół parafialny w Barcianach został zbudowany w połowie XIV w. W 1525 r. został przekształcony w świątynię ewangelicką. Na początku XVII w. zbudowano osobny kościół dla ludności polskiej, w którym odprawiano nabożeństwa w języku polskim. W 1912 r. parafia ewangelicka liczyła 3680 wiernych. Na jej terenie działało 8 szkół. Bezławki Parafia katolicka w Bezławkach istniała już w 1456 r. Po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego parafię przejęli luteranie. Nabożeństwa początkowo odbywały się w dawnym zamku krzyżackim, dopiero w 1585 r. zamek przebudowano na kościół. W XVIII w. nabożeństwa odbywały się w języku polskim, jednak ok. 1890 r. zlikwidowano polska celebrę z powodu braku dostatecznej liczby Polaków. W 1901 r. było ich zaledwie 20. Garbno Po 1525 r. katolicki kościół w Garbnie przejęli luteranie i powstała tu parafia ewangelicka. W latach 1528-1550 należały do niej kościoły w Kraskowie i Tołkinach. Do XVIII w. w kościele garbneńskim odprawiano nabożeństwa w języku polskim, ale w 1809 r. zaprzestano tego z powodu braku zainteresowania wiernych. W 1912 r. prawo patronatu należało do właściciela majątku rycerskiego Schultz-Lamgarben. W tymże roku parafia liczyła 1500 wiernych, na jej obszarze działało 5 szkół elementarnych. Kraskowo-Tołkiny Kościół w Tołkinach zbudowano w 1480 r. W 1510 r. przyłączono go do parafii w Kraskowie. W latach 1528-1550 obydwa kościoły połączyły się z parafią w Garbnie. W 1912 r. parafia liczyła 1406 osób, na jej terenie działały 4 szkoły. Lwowiec Parafia ewangelicka we Lwowcu powstała po 1525 r. W połowie XVI w. została ona przyłączona do parafii w Garbnie, a świątynia stała się kościołem filialnym. W 1818 r. pożar mocno uszkodził wieżę kościelną, która odnowiono po 70 latach. W 1912 r. parafia liczyła 877 wiernych, na jej terenie działały 2 szkoły. Wilkowo Wielkie-Drogosze Parafia ewangelicka w Drogoszach powstała po 1525 r. Prawo patronatu posiadali właściciele dóbr Dönhoffstädt, a w 1912 r. hr. Albrecht zu Stolberg-Wernigerode. W tymże roku gmina liczyła 1360 wiernych, a na jej terenie znajdowały się 4 szkoły. Parys Parafia ewangelicka w Parysie powstała po 1525 r. W 1912 r. liczyła 1066 wiernych, a na jej obszarze działały 3 szkoły. Łankiejmy Gudniki Do 1528 r. kościół w Gudnikach był filią parafii w Reszlu, a w latach 1528-1692 parafii w Łankiejmach. W 1824 r. został ostatecznie filią parafii łankiejmskiej. Wkrótce Łankiejmy stały się parafia ewangelicką. W XVI-XVIII w. kazania wygłaszali tu duchowni polscy. W 1912 r. parafia liczyła 2097 wiernych, na jej terenie istniało 6 szkół.

Laufzeit:

1787-1913

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1787-1913.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

17

Bearbeitete Akten insgesamt:

17

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

0.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.3

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand Anmerkungen
Buchbestand genehmigt Tak

zespół częściowo zmikrofilmowany: nr M 16 (sygn.78/12)