Kościół ewangelicki w Jaśkowie - diecezja morąska

Unterschrift
42/81/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
10943

Inhalt:

Registratura kościelna: zarządzenia i obwieszczenia 1801-1855 sygn. 1-3 inne akta ogólne 1789-1852 sygn. 4-6 akta zarządu parafii 1794-1876 sygn. 7-10 wakanse na urzędzie pastora i jubileusz parafii 1787-1837 sygn. 11-13 sprawy obrzędu i kultu religijnego 1822-1830 sygn. 14-15 sprawa unii religijnej i pochówków 1817-1852 sygn. 16-17 budowa i naprawa budynków kościelnych 1765-1818 sygn. 18-19 prowadzenie ksiąg kościelnych i duplikatów 1799-1866 sygn. 20-21 załączniki do akt ślubów i zgonów 1784-1856 sygn. 22-31 akta dotyczące konfirmantów 1781-1855 sygn. 32-39 rachunki kasy kościelnej 1747-1875 sygn. 40-65 Registratura szkolna: specjalia 1832-1860 sygn. 66-70 sprawy nauczycieli i uczniów 1834-1852 sygn. 71-79 budowa i naprawa budynków szkolnych 1834-1836 sygn. 80-81 tabele szkolne 1772-1846 sygn. 82-84 rachunki kasy szkolnej 1800-1837 sygn. 85-88 Registratura kasy ubogich: rachunki kasy ubogich 1808-1855 sygn. 89-91 Registratura szpitala-przytułku: akta kolekty na rzecz szpitala-przytułku1807-1851 sygn. 92-94 Pomoce kancelaryjne: registranty – spisy akt registratury kościelnej i szkolnej 1743-1856 sygn. 95-97

Die Geschichte des Schöpfers:

Kościół w Jaśkowie zbudowano zapewne w XV w. Po 1525 r. ludność przeszła na luteranizm i powstała tu parafia ewangelicka. Bardzo wielu mieszkańców osady było Polakami, a większość pastorów w XVII i XVIII w. Mazurami. Dlatego też w tych wiekach nabożeństwa odprawiano w języku polskim. Patronami kościoła do 1791 r. byli Finckensteinowie. W 1912 r. parafia liczyła 1820 wiernych, na jej terenie działały 4 szkoły.

Extreme Termine:

1743-1876

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1743-1876, 1743-1876, 1743-1876, 1743-1876.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Evangelische Kirche zu Jäskendorf (Diözese Mohrungen )

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

97

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

97

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak