Kościół ewangelicki w Książniku - diecezja morąska

Unterschrift
42/82/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
6649

Inhalt:

Registratura kościelna: zarządzenia władz nadrzędnych 1806-1814 sygn. 1 księgi metrykalne: chrzty, małżeństwa, zgony 1858-1866 sygn. 2-3 tabele konfirmantów 1806-1845 sygn. 4-5 rachunki kasy kościelnej 1591-1830 sygn. 6-35 Registratura kasy ubogich: rachunki kasy ubogich 1804-1805 sygn. 36

Die Geschichte des Schöpfers:

Kościół w Książniku zbudowano przed reformacją, a więc w XIV lub XV w. Po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego w 1525 r. stał się świątynią ewangelicką. W parafii mieszkało wielu Polaków. W XVII i XVIII w. nabożeństwa odprawiano także w języku polskim. W 1818 r. Książnik stanowił jedną parafię z Włodowem, która była filią parafii książnickiej. Prawo patronatu należało najpierw do Zakonu, od 1525 r. do księcia, a od 1701 r. do króla pruskiego. W 1912 r. parafia liczyła 1683 wiernych. Na jej terenie działały 3 szkoły. Książnik wielokrotnie był siedzibą superintendenta diecezji morąskiej.

Extreme Termine:

1591-1866

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1591-1866.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Evangelische Kirche zu Herzogswalde ( Diözese Mohrungen )

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

36

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

36

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.6

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

zespół częściowo zmikrofilmowany: nr M 18 (sygn.82/2)