Kościół ewangelicki w Strużynie - diecezja morąska

Unterschrift
42/85/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
6652

Inhalt:

Registratura kościelna: specjalia 1793-1819 sygn. 1-3 rachunki kościelne 1694-1865 sygn. 4-70

Die Geschichte des Schöpfers:

Kościół katolicki w Strużynie zbudowano w okresie przed reformacją w połowie XIV lub w XV w. Po 1525 r. ludność przeszła na luteranizm i powstała tu parafia ewangelicka. Prawo patronatu w XVIII, XIX i na początku XX w. należało do rodziny Dohna-Lauck. W 1912 r. parafię zamieszkiwało 1850 wiernych. Na jej terenie działały 4 szkoły.

Extreme Termine:

1694-1865

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1694-1865.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Evangelische Kirche zu Sielberbach ( Diözese Mohrungen )

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

70

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

70

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.7

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak