Kościół ewangelicki w Bożym - diecezja mrągowska

Unterschrift
42/89/0
Anzahl der Serien
7
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

A. Registratura kościelna: tabele konfirmantów 1797-1856, rachunki kościelne 1737-1829 sygn. 1-12 B. Registratura szkolna: tabele szkolne 1772-1811, rachunki kasy szkolnej 1800-1827 sygn. 13-15 C. Registratura szpitala-przytułku: rachunki kasy szpitalnej 1790-1821 sygn.16-19

Die Geschichte des Schöpfers:

Data budowy kościoła w Bożem nie jest znana. Faktem jest, że istniał w okresie przedreformacyjnym. Prawdopodobnie był katolickim kościołem parafialnym, a po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego w 1525 r. przejęli go protestanci. Proboszcz podlegał organizacyjnie proboszczowi w Szestnie. Ostatni proboszcz zmarł w 1882 r., po jego śmierci kościół rozebrano, a parafianie zostali przyłączeni do kościoła w Szestnie. Nabożeństwa odbywały się po polsku.

Extreme Termine:

1737-1856

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1737-1856, 1737-1856.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Evangelische Kirche zu Bosemb (Diözese Sensburg )

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

19

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

19

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.4

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak