Kościoły ewangelickie diecezji węgorzewskiej - zbiór szczątków zespołów

Unterschrift
42/102/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
2120

Inhalt:

Węgielszyn Registratura kościelna: rachunki kasy kościelnej 1760-1761 sygn.1 Registratura szkolna: akta szkoły w Gui 1812-1815 sygn. 2 Banie Mazurskie A. Registratura kościelna: kościelne księgi metrykalne chrztów 1686-1726, 1768-1847 sygn. 3-6

Die Geschichte des Schöpfers:

Węgielsztyn Kościół węgielsztyński istniał już w XV w. Luteranizacja parafii nastąpiła po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego w 1525 r. W połowie XVI w. proboszczem był Jan Tortyłowicz – Batocki. W 1740 r. parafia liczyła 1230 Mazurów i 510 Niemców, a w 1858 r. już tylko 77 Polaków na 3349 wiernych. Nabożeństwa odprawiano po polsku i po niemiecku w latach 1525-1890. W 1896 r. Polacy w parafii już nie występują. W 1912 r. parafia liczyła 2780 wiernych, na jej terenie działało 7 szkół. Banie Mazurskie Wieś Banie Mazurskie zamieszkiwała w ogromnej większości ludność mazurska (XVI-XIX w.). Parafia ewangelicka istniała tu od 1566 r. W 1910 r. liczyła 4967 wiernych, w tym rzekomo tylko 9 Mazurów, na jej terenie działało 11 szkół.

Extreme Termine:

1686-1847

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1686-1847.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

6

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

6

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

zespół częściowo zmikrofilmowany: nr M 11 (sygn.102/5)