Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sarnowie

Unterschrift
42/305/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
1478

Inhalt:

sumariusz alfabetyczny metryk urodzeń, małżenstw, zgonów z lat 1765-1807 1854-1854 sygn.1 duplikaty akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1848 sygn.2-11, 13-25 aneksy do akt małżeństw 1835-1835 sygn.12

Die Geschichte des Schöpfers:

W Królestwie Polskim w 1825 r. nastąpiła zmiana organizacji urzędów stanu cywilnego. Sieć urzędów oparta dotąd o podział administracyjny Królestwa została przyporządkowana administracyjnemu podziałowi gmin wyznaniowych. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 03.11.1825 r.) urzędy cywilne stały się urzędami wyznaniowymi. Akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Oznaczało to, że we wszystkich przypadkach, w których obrzęd religijny wymagał spisania metryki była ona jednocześnie aktem stanu cywilnego. Przełożeni parafii stali się zatem równolegle urzędnikami stanu cywilnego. Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów bądź unikatów, gdzie zapisywano tylko jeden rodzaj zdarzeń. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi egzemplarz znajdował się u wytwórcy. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Zapisy w księgach stanu cywilnego prowadzono w języku polskim, a od 1868 r. w języku rosyjskim. W księgach stanu cywilnego Prafii Rzymskokatolickiej w Sarnowie występują następujące miejscowości: Bagienice Małe, Bagienice Wielkie, Chojnowo, Gnojenko, Gnojno, Gruszka, Jabłonowo, Łążek, Niechłonin, Nowa Wieś, Petrykozy, Sadykierz, Sarnowo, Szronka, Zagajek, Zagajnik, Zalesie.

Extreme Termine:

1826-1848, 1854

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1826-1848, 1854-1854.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

25

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

25

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

zespół zmikrofilmowany: nr M 70-93