Urząd Stanu Cywilnego w Orle pow. giżycki

Unterschrift
42/306/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
3045

Inhalt:

Księgi małżeństw, 1875, 1877,1881, 1900, 1902-1904, 1911 Księgi zgonów 1874-1877, 1881-1882[,1891-1907], 1894,1895, 1898, 1903

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie giżyckim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 12.09.1874r. Powstało wówczas 12 urzędów dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Giżycko i Ryn. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1911

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1911.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Orlen-Arlen

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

23

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

23

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak