Urząd Stanu Cywilnego w Grazymach pow. ostródzki

Unterschrift
42/346/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
5123

Inhalt:

Księgi urodzeń 1874-1890, 1893-1913, 1915-1917, 1942-1943 Księgi małżeństw 1874-1890, 1892-1905, 1907-1921, 1925, 1927-1932, 1937 Księgi zgonów 1874-1935, 1943 Księga rodzin 1942-1943 Akta zbiorcze urodzeń i małżeństw 1905, 1915-1917, 1928-1930, 1966-2001

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie ostródzkim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 14.09.1874r. Powstało wówczas 28 urzędów dla obwodów wiejskich i 4 dla miast : Dąbrówna, Miłomłyna, Olsztynka i Ostródy. Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1937, 1942-1943,1966-2001

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1937, 1942-1943, 1966-2001.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Grasnitz

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

167

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

16

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak