Kościół ewangelicki w Olsztynie - diecezja olsztyńska

Unterschrift
42/565/0
Anzahl der Serien
46
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Akta dotyczące patronatu nad kościołem oraz stosunków państwo-kościół, spis miejscowości tworzących parafię, 1861-1937 sygn. 1-3. Decyzje i uchwały synodów powiatowego i prowincjonalnego oraz konsystorza i władz powiatowych, 1817-1940 sygn. 4-8. Akta wyborów do organów parafii, 1806-1939 sygn. 9-19. Akta duchownych i sług kościelnych, 1800-1940 sygn. 20-25. Akta zarządu cmentarzy parafialnych w Olsztynie, 1798-1943 sygn. 26-32. Recesy wizytacyjne, 1795-1896 sygn. 33-35. Spisy małżeństw mieszanych oraz spisy urodzonyhc, zaślubionych i zmarłych, 1857-1941 sygn. 36-51. Akta i spisy konfirmantów, 1800-1938 sygn. 52-54. Rejestry konfitentów i komunikujących, 1840-1918 sygn. 55-60. Akta dotyczące czynności duszpasterskich (dziennik czynności proboszcza, ogłoszenia duszpasterskie, teksty modlitw), 1839-1945 Sygn. 61-71. Wycinki prasowe, 1914-1943 sygn. 72-101. Akta dotyczące działalności misyjnej, 1863-1944 sygn. 102-111. Akta bractw kościelnych i fundacji charytatywnych, 1838-1934 sygn. 112-131. Deklaracje wystąpień z kościoła ewangelickiego, 1801-1944 sygn. 132-142. Teksty pieśni z nutami, teksty homilii, wykaz książek biblioteki parafialnej, 1821-1944 sygn. 143-157. „Jubel-Feier”, 1893-1942 sygn. 158-160. Akta spraw gruntowych, 1810-1935 sygn. 161-165. Akta kasy kościelnej: akta ogólne, dziesięciny, organizowanie podatku parafialnego, uposażenie pastorów, wdów po nich oraz organistów i zakrystian, rachunki kasy kościelnej, 1804-1942 sygn. 166-253. Sprawy budowy i napraw budynków kościelnych, 1779-1944 sygn. 254-301. Akta zabezpieczenia przeciwpożarowego, dokumentacja statystyczna i konkursów architektonicznych, 1880-1926 sygn. 302-304. Akta dotyczące obrony przeciwlotniczej kościoła i innych budynków parafialnych, 1932-1944 sygn. 305-309. Powołanie katechetów, nadzór nad wychowaniem religijnym, sprawy nauczania dzieci głuchoniemych, 1857-1837 sygn. 310-319. Rachunki kasy szkolnej, 1805-1902 sygn. 320-334. Kasa ubogich, akta pomocy społecznej, kartoteki urzedu opieki, 1830-1944 sygn. 335-398. Sprawy szpitalne i opieki pielęgniarskiej nad chorymi, spis ewangelickiego personelu w szpitalu kortowskim, rachunki kasy szpitalnej, 1875-1917 sygn. 399-404. Dziennik wpływów i ekspeditów pism, 1899-1945 sygn. 405-410.

Die Geschichte des Schöpfers:

W 1772 r. wskutek I rozbioru Polski Warmia przeszła pod panowanie pruskie. W Olsztynie znajdowało się wówczas około 300 ewangelików, którzy przybyli z Pasymia i Olsztynka. W 1773 r. pastor Zacha odprawił na zamku olsztyńskim pierwsze nabożeństwo ewangelickie. W 1779 r. niejaki Johann został tu pierwszym nauczycielem i kaznodzieją ewangelickim. W tym samym roku nastąpiło erygowanie gminy ewangelickiej w Olsztynie. Jednak dopiero w 1793 r. gmina ta stała się formalnie parafią, bowiem odtąd zaczął rezydować w Olsztynie pierwszy proboszcz, Reinhold Hein. W 1825 r. parafia zakupiła stary dom przy Rynku na mieszkanie dla proboszcza, a w 1832 r. nabyła plac pod budowę kościoła, który zbudowano w latach 1876-1877. Wraz z rozwojem miasta pod koniec XIX w. nastąpił wzrost znaczenia parafii ewangelickiej, zwłaszcza pod rządami pastora Hassensteina (1882-1914). Efektem tego zjawiska było ustanowienie urzędu drugiego proboszcza w 1893 r. oraz erygowanie diecezji olsztyńskiej z superintendentem Hassensteinem na czele rok później. W 1904 r. zbudowano kaplicę cmentarną w Olsztynie, a w 1906 r. utworzono stanowisko pastora pomocniczego. W 1912 r. parafia liczyła 9000 wiernych, posiadała 1 szkołę elementarną. W 1915 r. został oddany do użytku kościół garnizonowy utrzymywany przez parafię olsztyńską. W 1925 r. zbudowano nową plebanię z mieszkaniem pastora-superintendenta i dom parafialny. W 1930 r. parafia olsztyńska liczyła 14-15 tys. wiernych. W parafii działały stowarzyszenia: Frauenhilfe, Gustav Adolf Zweig- und Frauenverein, Missions- Hilfsverein oraz chór kościelny i Bläserchor, a ponadto wydziały Wolffahrtsausschus, Bahnhofsmission, Schriftenmission oraz Ev. Pflegeamt für gefährdete Mädchen. W czasie II wojny światowej wielu ewangelików wyjechało z Olsztyna. Dnia 28 stycznia 1945 r. parafia ewangelicka przestała istnieć.

Extreme Termine:

1779-1945

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1779-1945.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Evangelische Kirche zu Allenstein (Diözese Allenstein )

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

410

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

410

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

4.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

4.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak