Urząd Stanu Cywilnego w Gierzwałdzie pow. ostródzki

Unterschrift
42/580/0
Anzahl der Serien
4
Anzahl der Scans
5767

Inhalt:

księgi urodzeń 1893-1917, 1938-1939, 1942-1943 księgi małżeństw 1893- 1932, 1934-1937 księgi zgonów 1893-1910, 1912-1919, 1921-1926, 1930, 1933-1934 księga rodzin 1941, 1943 zapowiedzi 1942

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie ostródzkim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 14.09.1874r. Powstało wówczas 28 urzędów dla obwodów wiejskich i 4 dla miast : Dąbrówna, Miłomłyna, Olsztynka i Ostródy. Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC , miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1893-1943

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1893-1943, 1893-1943.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Geierswalde

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

111

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

111

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak