Zarząd Miejski w Barczewie pow. olsztyński

Unterschrift
42/606/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Protokóły z posiedzeń Rady, komisji i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, sprawozdania z działalności Rady, protokóły z posiedzeń Zarządu Miejskiego, księgi zarządzeń burmistrza, sprawy organizacyjne miasta i Zarządu, zabezpieczenie mienia, sprawozdania sytuacyjne, sprawy szkolnictwa, sprawy nieruchomości miejskich, Miejski Komitet Narodowościowy, wysiedlania ludnosci niemieckiej, wykazy ludnościowe, budżety Zarządu i przedsiębiorstw miejskich, sprawozdania finansowe, sprawy rolnictwa, spisy powierzchni użytków, rejestry podatkowe, protokóły kontroli, protokóły zdawczo-odbiorcze agend urzędów i nieruchomości, korespondencja.

Die Geschichte des Schöpfers:

Extreme Termine:

1945-1950 [1952]

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1945-1950, 1945-1950, 1945-1950, 1945-1950, 1952-1952, 1952-1952, 1952-1952, 1952-1952.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

51

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

51

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.6

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak