Urząd Stanu Cywilnego w Głotowie pow. lidzbarski

Unterschrift
42/681/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
1757

Inhalt:

Księgi urodzeń 1878-1879, 1883, 1891, 1894,1902,1904,1906,1908,1911 Księgi małżeństw 1874, 1876-1879, 1882, 1885-1888,1894, 1897-1901,1906-1907, 1913, 1915-1918, 1921-1922, 1924, 1926, 1928 Księgi zgonów 1874-1875, 1879, 1881, 1883-1885, 1888, 1890, 1893, 1925, 1927

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie lidzbarskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstały wówczas 23 urzędy dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1902, 1904,1906-1908, 1911-1928

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1902, 1904-1904, 1906-1908, 1911-1928.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Glottau

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

45

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

45

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.4

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak