Urząd Stanu Cywilnego w Kwiecewie pow. lidzbarski

Unterschrift
42/682/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
2151

Inhalt:

Księgi urodzeń 1876, 1879, 1883, 1887, 1890, 1892-1893, 1895-1898, 1900-1905, 1907-1912,1914-1916 Księgi małżeństw 1874, 1877-1879, 1881, 1890, 1898,1902-1903,1905-1906, 1933-1934 Księgi zgonów 1874, 1886, 1889-1896, 1898-1924, 1928-1929

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie lidzbarskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstały wówczas 23 urzędy dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1924, 1928-1929, 1933-1934

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1924, 1928-1929, 1933-1934.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Queetz

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

78

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

78

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.6

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak