Urząd Stanu Cywilnego w Orzechowie pow. lidzbarski

Unterschrift
42/683/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
2680

Inhalt:

Księgi urodzeń 1874-1891, 1898, 1899, 1901-1903, 1907-1909 Księgi małżeństw 1874-1876, 1881-1886, 1894, 1900, 1913-1914, 1922-1930, 1932 Księgi zgonów 1874, 1877-1880, 1889-1891, 1893, 1895- 1897, 1899, 1900,1904-1927, 1933-1934

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie lidzbarskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstały wówczas 23 urzędy dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1934

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1934.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Nossberg

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

89

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

89

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.6

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak