Urząd Stanu Cywilnego w Skolitach pow. lidzbarski

Unterschrift
42/684/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
1640

Inhalt:

Księgi urodzeń 1882-1889, 1893-1897, 1907 Księgi małżeństw 1877, 1881, 1883, 1889, 1899, 1916, 1922-1923, 1925, 1929-1936 Księgi zgonów 1874-1875, 1878, 1880, 1883-1889,1901-1903, 1906-1910, 1912, 1915-1916, 1918-1920, 1922, 1928-1930, 1932-1934, 1936

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie lidzbarskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstały wówczas 23 urzędy dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1899, 1901-1903, 1906-1936

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1899, 1874-1899, 1874-1899, 1874-1899, 1901-1903, 1901-1903, 1901-1903, 1901-1903, 1906-1936, 1906-1936, 1906-1936, 1906-1936.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Schlitt

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

64

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

64

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.5

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak