Urząd Stanu Cywilnego w Wapniku pow. lidzbarski

Unterschrift
42/685/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Księgi urodzeń 1876, 1884-1885, 1887-1890, 1892, 1894, 1900,1906 Księgi małżeństw 1876-1880, 1889, 1894-1897, 1899,1901,1905-1906,1908-1917, 1919-1920, 1925, 1928, 1930-1932 Księgi zgonów 1886, 1888-1889, 1891-1892, 1894, 1896-1897,1900, 1903, 1918, 1924, 1930, 1932, 1934-1935

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie lidzbarskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstały wówczas 23 urzędy dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1876-1901,1903,1905-1906,1908-1935

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1876-1901, 1876-1901, 1876-1901, 1903-1903, 1903-1903, 1903-1903, 1905-1906, 1905-1906, 1905-1906, 1908-1935, 1908-1935, 1908-1935.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Kalkstein

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

58

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

58

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.5

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak