Urząd Stanu Cywilnego w Wilczkowie pow. lidzbarski

Unterschrift
42/686/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Księgi urodzeń 1877, 1880-1887, 1895-1911 Księgi małżeństw 1876, 1880-1881, 1885-1888, 1892-1900,1902-1903,1905-1906, 1910-1913, 1916-1919, 1921-1922, 1924-1925, 1928, 1931-1932 Księgi zgonów 1874-1885, 1888-1893,1905-1908, 1920-1923, 1931, 1936

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie lidzbarskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstały wówczas 23 urzędy dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Dobrego Miasta i Lidzbarka Warmińskiego. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1903,1905-1932, 1936

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1903, 1905-1932, 1936-1936.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Wolfsdorf

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

89

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

89

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.0

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak