Urząd Stanu Cywilnego w Szymbarku pow. iławski ( dawny pow. suski )

Signatur
42/698/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
6898

Inhalt:

księgi urodzeń 1874-1883, 1885-1890, 1893-1900,1902-1907, 1909-1912, 1915-1916 księgi małżeństw 1874-1878, 1881-1897,1899-1921, 1923-1925, 1927, 1932-1934 księgi zgonów 1874-1876, 1878-1886, 1888-1906, 1915-1916, 1918, 1924, 1932-1933

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie suskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 12.09.1874r. Powstało wówczas 27 urzędów dla obwodów wiejskich i 5 dla miast: Biskupca Pomorskiego, Iławy, Kisielic, Prabut i Susza. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Laufzeit:

1874-1934

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1874-1934.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Schönberg

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

126

Bearbeitete Akten insgesamt:

126

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

1.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

1.1

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Stückzahlen-Inventar Anmerkungen
Genehmigtes Findbuch Tak