Urząd Stanu Cywilnego w Szymbarku pow. iławski ( dawny pow. suski )

Unterschrift
42/698/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
6898

Inhalt:

księgi urodzeń 1874-1883, 1885-1890, 1893-1900,1902-1907, 1909-1912, 1915-1916 księgi małżeństw 1874-1878, 1881-1897,1899-1921, 1923-1925, 1927, 1932-1934 księgi zgonów 1874-1876, 1878-1886, 1888-1906, 1915-1916, 1918, 1924, 1932-1933

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie suskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 12.09.1874r. Powstało wówczas 27 urzędów dla obwodów wiejskich i 5 dla miast: Biskupca Pomorskiego, Iławy, Kisielic, Prabut i Susza. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1934

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1934.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Schönberg

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

126

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

126

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak