Urząd Stanu Cywilnego w Barczewie (miasto) pow. olsztyński

Unterschrift
42/699/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
21508

Inhalt:

Księgi urodzeń 1874-1904, 1906-1916 Księgi małżeństw 1874-1937 Księgi zgonów 1874-1937, 1944-1945 Rejestr alfabetyczny do ksiąg urodzeń 1874-1900 Rejestry alfabetyczne do ksiąg zgonów 1874-1925 Skorowidz małżeństw 1921-1936 Akta zbiorcze urodzeń i małżeństw 1877-1916, 1911-1936, 1952-2010

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie olsztyńskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstało wówczas 31 urzędów dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Barczewa i Olsztyna. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1937, 1944-1945,1952-2010

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1937, 1874-1937, 1944-1945, 1944-1945, 1952-2010, 1952-2010.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Wartenburg

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

177

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

177

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

3.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

3.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak