Urząd Stanu Cywilnego w Purdzie pow. olsztyński

Unterschrift
42/709/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
8196

Inhalt:

Księgi urodzeń 1874-1878, 1880-1883, 1885-1911 Księgi małżeństw 1874, 1876-1888, 1891-1932 Księga zgonów 1874, 1876-1877, 1879-1912, 1919-1935 Akta zbiorowe urodzeń, małżeństw 1883-1914, 1892-1930, 1953-2012

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie olsztyńskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstało wówczas 31 urzędów dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Barczewa i Olsztyna. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1935, 1953-2012

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1932, 1874-1932, 1874-1932, 1874-1932, 1953-2012, 1953-2012, 1953-2012, 1953-2012.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Purden

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

96

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

96

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak