Urząd Stanu Cywilnego we Wrzesinie (Stękiny) pow. olsztyński

Unterschrift
42/712/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
3340

Inhalt:

Księgi urodzeń 1884, 1886-1889, 1891-1896, 1902, 1904, 1906-1914 Księgi małżeństw 1876, 1879-1882, 1884-1885, 1888,1898, 1902,1903, 1905, 1923-1924 Księgi zgonów 1877, 1879-1880, 1883, 1886, 1892-1894, 1896,1900,1903, 1904, 1906, 1928-1935 Akta zbiorowe urodzeń 1887-1913, 1952-2013

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie olsztyńskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 07.09.1874r. Powstało wówczas 31 urzędów dla obwodów wiejskich i 2 dla miast: Barczewa i Olsztyna. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1876-1914,1923-1924,1928-1935,1952-2013

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1876-1914, 1923-1924, 1928-1935, 1952-2013.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Alt Schönberg (Stenkienen)

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

45

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

45

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.5

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak