Urząd Stanu Cywilnego w Rańsku pow. szczycieński

Unterschrift
42/719/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
1751

Inhalt:

urodzenia 1877-1878, 1890, 1895, 1902, 1905, 1907-1921 małżeństwa 1879, 1884,1887, 1905-1906 zgony 1877-1878, 1897, 1906, 1912-1925 zapowiedzi 1914 skorowidz alfabetyczny do księgi urodzeń 1921

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie szczycieńskim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 07.09.1874r. Powstało wówczas 19 urzędów dla obwodów wiejskich i 3 dla miast: Pasymia, Szczytna, Wielbarka. Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenie USC były tożsame z granicami okregów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1877-1890,1895, 1897, 1902-1925

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1877-1890, 1877-1890, 1877-1890, 1877-1890, 1895-1895, 1895-1895, 1895-1895, 1895-1895, 1897-1897, 1897-1897, 1897-1897, 1897-1897, 1902-1925, 1902-1925, 1902-1925, 1902-1925.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Rheinswein

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

21

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

21

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.4

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak