Urząd Stanu Cywilnego w Prosnej pow. kętrzyński

Unterschrift
42/739/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
2078

Inhalt:

Księgi urodzeń: 1877-1878, 1880-1884, 1887, 1889, 1891, 1896-1898, 1903-1904, 1906 Księgi małżeństw: 1877, 1880, 1883, 1888,1891,1896, 1898-1900,1902, 1904, 1906 Księgi zgonów: 1878, 1880-1881, 1883-1884, 1886, 1894, 1896, 1898, 1900-1904, 1925

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie kętrzyńskim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 12.09.1874r. Powstało wówczas 27 urzędów dla obwodów wiejskich i 3 dla miast: Barciany, Kętrzyn, Srokowo. Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenie USC były tożsame z granicami okregów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1877-1904, 1906 [1925]

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1877-1904, 1906-1906, 1925-1925.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Prassen

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

43

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

43

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.4

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak