Urząd Stanu Cywilnego w Słoneczniku pow. morąski

Unterschrift
42/747/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
8312

Inhalt:

Księgi urodzeń:1874-1896, 1898, 1900-1916 Księgi małżeństw: 1874-1897, 1900-1908, 1910-1913, 1915-1916, 1918-1922, 1924-1926, 1929, 1934-1936 Księgi zgonów: 1874-1896, 1900-1904, 1906, 1908-1926, 1930, 1933-1935

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie morąskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 10.09.1874r. Powstały wówczas 24 urzędy dla obwodów wiejskich i 3 dla miast: Miłakowa, Morąga i Zalewa. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rjestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1898,1900-1936

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1898, 1900-1936.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Sonnenborn

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

151

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

151

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.4

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak