Urząd Stanu Cywilnego w Rumienicy pow. nowomiejski

Unterschrift
42/802/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
3845

Inhalt:

Księgi urodzeń 1874-1899 Księgi małżeństw 1874-1875, 1879-1909, 1925-1929 Księgi zgonów 1874-1876, 1878-1884, 1887, 1889, 1891-1896, 1898-1934

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie nowomiejskim zostały utworzone zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z 22.09.1874r. Powstało wówczas 31 urzędów dla obwodów wiejskich i 3 dla miast : Lubawy, Nowego Mista Lubawskiego, Kurzętnika (wkrótce potem utracił prawa miejskie). Urzędy Stanu Cywilnego rozpoczęły swoją działalność 01.10.1874r. Do ich podstawowych zadań należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności.Granice terytorialne w momencie tworzenie USC były tożsame z granicami okregów (Amtsbezirk).

Extreme Termine:

1874-1934

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1934.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Rommen

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

31

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

31

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.5

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak