Urząd Stanu Cywilnego w Sorkwitach pow. mrągowski

Unterschrift
42/872/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
7144

Inhalt:

Księgi urodzeń: 1874-1879, 1881-1888, 1893-1897, 1900,1902-1912 Zapowiedzi: 1876,1879, 1881, 1887, 1897-1900, 1905, 1916-1918, 1921, 1936, 1937, 1940 Księgi małżeństw: 1875-1876, 1878, 1883-1888, 1890, 1892-1893, 1897- 1902,1905, 1907-1936 Księgi zgonów: 1874-1878, 1880-1882, 1884, 1887, 1889, 1898 -1905, 1907-1931 Księgi rodzin 1937

Die Geschichte des Schöpfers:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie mrągowskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 01.09.1874r. Powstało wówczas 30 urzędów dla obwodów wiejskich i 1 dla miasta : Mrągowo. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Extreme Termine:

1874-1940

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1940, 1874-1940.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Sorquitten

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

91

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

91

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

1.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak