Urząd Stanu Cywilnego w Rybnie pow. mrągowski

Signatur
42/874/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
891

Inhalt:

Księgi urodzeń: 1880,1891,1899 Księgi małżeństw: 1875, 1882, 1885, 1896, 1901, 1932, 1936 Księgi zgonów: 1890,1894, 1902, 1906, 1922-1923

Die Geschichte der Provenienzstelle:

Urzędy Stanu Cywilnego w powiecie mrągowskim utworzone zostały zarządzeniem Nadprezydenta Prus Wschodnich z dnia 01.09.1874r. Powstało wówczas 30 urzędów dla obwodów wiejskich i 1 dla miasta : Mrągowo. Rozpoczęły działalność 01.10.1874r. Do podstawowych zadań Urzędów Stanu Cywilnego należała rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie swojej działalności. Granice terytorialne w momencie tworzenia USC były tożsame z granicami okręgów (Amtsbezirk). Po likwidacji niektórych USC, miejscowości przynależne do nich były włączane do jednego bądź kilku sąsiednich urzędów.

Laufzeit:

1875-1899, 1901-1902,1906, 1922-1923, 1932, 1936

Klassifikation:

Name der Provenienzstelle:

Daten:

1875-1899, 1901-1902, 1906-1906, 1922-1923, 1932-1932, 1936-1936.

Alter Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt zu Ribben

Sprachen:

Zugänglichkeit:

Akten insgesamt:

15

Bearbeitete Akten insgesamt:

15

Akten insgesamt ohne Verzeichnis:

0

Laufende Meter insgesamt

0.0

Bearbeitete laufende Meter insgesamt

0.2

Laufende Meter insgesamt ohne Verzeichnis

0.0

Akten insgesamt:

0

Dateien insgesamt:

0

Größe insgesamt (in MB):

0.0

Dokumente insgesamt

0

Sachen insgesamt

0

Klassen insgesamt

0

Akten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Stückzahlen-Inventar Anmerkungen
Genehmigtes Findbuch Tak