Kościół ewangelicki w Płośnicy - diecezja działdowska

Unterschrift
42/1337/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
2205

Inhalt:

A. Registratura kościelna: akta chrztów 1709-1834, akta ślubów 1709-1766, akta zgonów 1735-1802, 1849-1880, spis alfabetyczny do ksiąg metrykalnych 1766-1926 sygn. 1-7.

Die Geschichte des Schöpfers:

Parafia ewangelicka w Płośnicy powstała po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego w 1525 r. W 1912 r. liczyła 2400 wiernych, w tym ok. 1000 Mazurów, na jej terenie działało 6 szkół. Po 1945 r. parafia ewangelicka upadła.

Extreme Termine:

1709-1926

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1709-1926, 1709-1926.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Evangelische Kirche zu Heinrichsdorf (Diözese Soldau )

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

7

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

7

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.2

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak