Kościół ewangelicki w Kraplewie - Durągu - diecezja ostródzka

Unterschrift
42/1344/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

A. Registratura kościelna: zarządzenia, protokoły zarządu, generalia, daniny, etc.1801-1868, misje, inne wyznania /1861-1869/, duplikaty akt kościelnych 1811-1874, załączniki do akt ślubów 1823-1875, tabele konfirmantów 1840-1890, rachunki kasy kościelnej, 1868-1900 sygn. 1-22. B. Registratura szkolna: protokół kasy szkolnej 1852-1869, spisy dzieci przebywających na służbie 1853-1867, spisy dzieci zaniedbujących obowiązek szkolny 1832-1873, inwentarze szkolne 1874, rachunki i załączniki do rachunków kasy szkolnej, 1852-1877 sygn. 25-33. C. Registratura kasy ubogich: rachunki kasy ubogich, 1868-1873 sygn. 23-24.

Die Geschichte des Schöpfers:

Wieś Kraplewo powstała przed 1351 r. i zamieszkana była przez ludność polską. W okresie przedreformacyjnym istniała tu parafia katolicka, a od 1525 r.-ewangelicka. Prawo patronatu należało do posiadaczy tutejszego majątku. Wieś Durąg powstała również w okresie krzyżackim i posiadała kościół katolicki, który jednak wcześnie został rozebrany a wieś przyłączona do parafii kraplewskiej. W 1912 r. zjednoczona parafia liczyła 3275 wiernych, na jej terenie działało 6 szkół.

Extreme Termine:

1801-1900

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1801-1900.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Evangelische Kirche zu Kraplau - Döhringen ( Diözese Osterode )

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

33

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

33

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

zespół częściowo zmikrofilmowany: nr M 33 (sygn.1344/11)