Kościół ewangelicki w Deutsch Wilten, Georgenau, Ostre Bardo - diecezja bartoszycka, diecezja Friedland

Unterschrift
42/1346/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

A.Registratura kościelna: tabele konfirmantów, 1794-1823 sygn. 1-4. B.Registratura szkolna: tabele szkolne, 1768 – 1804 sygn. 5-8. rachunki kasy szkolnej, 1775 – 1816, 1823 sygn. 9-10. C.Tegistratura szpitala-przytułku: wykaz wpływów z kolekty i składek na instytut położnych, akta przytułku, 1838-1841 sygn. 11.

Die Geschichte des Schöpfers:

Parafia katolicka powstała tu w okresie krzyżackim, a po sekularyzacji Państwa Krzyżackiego w 1525 r. przekształciła się w parafię ewangelicką. Co najmniej od XVIII w. istniały także parafie ewangelickie w Georgenau i Klingenbergu, ale wskutek wakatu na urzędzie pastorów obsługiwał je pastor wilteński od 1779 r. W 1820 r. wszystkie 3 zostały połączone w jedną parafię. W 1910 r. liczyła ona 1500 mieszkańców, dwa kościoły filialne (w Georgenau i Klingenbergu) oraz 4 szkoły.

Extreme Termine:

1768-1841

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1768-1841.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Evangelische Kirche zu Deutsch Wilten, Georgenau, Klingenberg ( Diözese Friedland)

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

11

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

11

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak