Kościół ewangelicki w Kutach diecezja węgorzewska

Unterschrift
42/1348/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
907

Inhalt:

Registratura kościelna: zarządzenia, rozporządzenia, cyrkularze 1737-1797, akta procesowe i kataster budynków 1784 – 1871, rachunki kasy kościelnej 1768-1796, wykazy i spisy dziesięcin 1834-1871, varia: kazania w roku 1728, dzienniki urzędowe z lat 1842-1848, pieśni, kuplety po 1871wycinki z gazet z 1932 r. Sygn. 1-11 Registratura szkolna: inkstrukcje superintendenta w sprawie sprawozdań szkolnych 1802, sprawozdania szkolne 1815-1819, nadzwyczajne wydatki kasy szkolnej 1800-1801 sygn. 12-14

Die Geschichte des Schöpfers:

Parafia ewangelicka w Kutach została utworzona dopiero w 1570 r. przez Mazurów. W XVIII w. jeden z pastorów nosił polskie nazwisko Paweł Drygalski (fundator wielkiego obrazu z 1710 r. przedstawiającego spustoszenie miasta przez morowe powietrze). W 1910 r. parafia liczyła 3450 wiernych, w tym rzekomo tylko 35 Mazurów, na jej terenie działało 9 szkół.

Extreme Termine:

1728-1932

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1728-1932.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Evangelische Kirche zu Kutten ( Diözese Angerburg )

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

14

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

14

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak