Ewangelicki Sierociniec i Zakład Wychowawczy dla Warmii w Barczewie

Unterschrift
42/1378/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

A. Sprawy hipoteczne: spisy inwentarza, książek, sprawy hipotek, 1849-1903 sygn. 1-4. B. Rachunki: wsparcie finansowe dla dzieci, dzienniki wpływów i wydatków, rewizje ksiąg rachunkowych, załączniki do rachunków, 1850-1899 sygn. 5-26. C. Sprawy loterii: podania i zezwolenia na urządzenie loterii przedmiotów wykonanych przez wychowanków zakładu lub podarowanych sierocińcowi, 1875-1904 sygn. 27-28.

Die Geschichte des Schöpfers:

Zakład ten został ufundowany dla sierot i trudnych dzieci przed 1849 r. przez władze samorządu terytorialnego (starosta krajowy), komunalnego (magistraty miast), a przede wszystkim przez parafie ewangelickie na Warmii. Zarząd zakładu nosił nazwę „kuratorium”. Prezesem kuratorium był każdorazowo pastor ewangelicki w Barczewie. Sierociniec nie był jednak własnością parafii ewangelickiej lecz warmińskich diecezji ewangelickich, miast i całej ewangelickiej społeczności na Warmii.

Extreme Termine:

1849-1904

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1849-1904.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Evangelische Weisen und Konfirmanden Anstalt für Ermland in Wartenburg

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

28

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

28

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.3

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak